Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKERPENTIN ʃær1penti4n l. skær1-, r. l. m.; best. -en; pl. -er (förr möjl. äv. att hänföra till sg. skerpentiner l. skerpentina, G1R 1: 176 (1523: skerpetiner) osv.); förr äv. SKERPENTINER, m.; pl. möjl. = (se ovan); förr äv. SKERPENTINA, f.; pl. -or (G1R 6: 276 (1529), ArkliR 1564, avd. 6 a), möjl. äv. -er (se ovan); förr äv. SKARPENTIN, r. l. m.; pl. -er (Dalin ÅmVetA 1751, s. 11).
Ordformer
(skarpentin 17511795. skerpentener, pl. 1527. skerpentijnor, pl. 1529. skerpentin (skä-) 1755 osv. skerpentina 15621564. skerpentine- i ssgr 1556 (: Skerpentine lod)1563 (: skerpentine fiskiar). skerpentiner (skä-, skæ-), pl. 1527 osv. skerpetiine- (-ij-) i ssgr 1545 (: Skerpetijne Pijper .. skerpetijne miclar). skerpetine- (skie-, -thinee-) i ssgr 1546 (: Skerpetine miclar)1556 (: Skerpetine Formå). skerpetiner, sg. 1553 (: Dubbel skerpetiner)1556 (: Dubbell Skerpetiner). skerpetiner (skie-), pl. 15231587. skerpetinne- i ssg 1552 (: Skerpetinnepiipa). skerpetinor (skä-), pl. 15541564. skerptine- i ssg 1556 (: Skerptine Formo). skerptinor, pl. c. 1540)
Etymologi
[fsv. skärpentin, skärpentina; av mlt. scherpentīner, scharpentīn(er), ombildning av serpentīn(er), sarpentīner (av ffr. serpentin, serpentine, se SERPENTIN) gm anslutning till scharp, scherp, skarp (se SKARP, adj.); jfr t. scharfentin; med avs. på formen skerpentina jfr it. o. mlat. serpentina]
(förr) = SERPENTIN 2. G1R 1: 176 (1523). Medhan .. (sändebuden) stodho widh brooendan (utanför Sthm) och wente effter swar, begynte Moens Green .. skiuta åth them med skerptinor och hakabyssor. OPetri Kr. 320 (c. 1540). Ryssarna hade (vid belägringen av Viborg 1495) skerpentiner och bössor med blyklot och järn. Näsström FornDSv. 1: 371 (1941). 2SvUppslB (1953).
Ssgr (förr): A: SKERPENTIN-KAMMARE. (skerpentin- 1894 osv. skerpentine- 15531894) [fsv. skärpentina kamar] kammarstycke (se kammar-stycke, sbst.1 1 a α) till skerpentin; jfr kammare, sbst.2 6 c α. ArkliR 1553, avd. 4 (: skerpetine cambrar, pl.).
-KULA. för skerpentin avsedd kula; jfr skerpentine-lod. Söderwall 2: 417 (1896).
B (†): SKERPENTINE-FISK; pl. -ar. (-fiskar, pl. 1562. -fiskiar, pl. 15621563) [med avs. på senare ssgsleden jfr fsv. fisker o. ä. dan. fisk, båda sannol. om kil varmed skerpentinkammare fastkilades i skerpentins eldrör; möjl. av (det i motsv. bet. dock icke anträffade) fr. fiche, påle, pinne (se fisch)] kil varmed skerpentinkammare fastkilades i skerpentins eldrör. ArkliR 1562, avd. 18. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 112.
-FORMA. gjutform för stöpning av skerpentinkulor. ArkliR 1556, avd. 9 (: Skerptine Formo .. Skerpetine Formå).
-KAMMARE, se A.
-LOD. [fsv. skärpentina lodh] skerpentinkula. ArkliR 1553, avd. 4. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 114.
-MICKEL. gaffel avsedd till stöd för skerpentin; jfr mick 1. ArkliR 1545, avd. 1 (: skerpetijne miclar, pl.). Därs. (1546).
-PIPA, se A.

 

Spalt S 3842 band 26, 1970

Webbansvarig