Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKEPPESTA- ʃep3esta~ l. SKIPESTA- ʃi3pesta~, äv. SKEPPSTA- ʃep3sta~, ssgsförled.
Ordformer
(skepesta- 1530 (: skepestaflesk)1544 (: skepesta-flesk). skepestad(h)a- 1530 (: Skepestadhapen(ningar) .. Skepestadap(e)n(ningar)). skeppesta- 1951 (: skeppestasmör) osv. skeppsta- 1756 (: Skeppsta-Skatten)1917 (: skeppsta- och vita penningar). skeppstad- 1908 (: skeppstadskatt). skeppstads- 1908 (: skeppstadspengar). skepsta- 1533 (: Skepsta Mjöl)1765 (: Skepsta-skatten). skipesta- 1544 (: skipesta malt) osv. skippesta- 1541 (: Skippesta skath .. Skippesta pen(ningar)). skipsta- 1535 (: skipstakorn))
Etymologi
[fsv. skeppesta- (i ssgn skeppesta pänningar); av fsv. skipvista-, ssgsform av skipvist (se SKEPPS-VIST); formerna -stad(h)a-, -stad- o. -stads- bero på anslutning till STAD (utgående från att man antagit -sta- vara ett vard. uttal för -stad- liksom för RÖD o. d.). — Jfr SKEPPESTA]
i ssgr: som utgör l. ingår i skeppsvist (ss. skatt).
Ssgr (numera bl. i fackspr., om förh. under 1400- o. 1500-talen): SKEPPESTA- l. SKIPESTA-FLÄSK. fläsk utgörande l. ingående i skeppsvist (ss. skatt). HH XI. 1: 34 (1530).
-KORN. jfr -fläsk. HH XI. 1: 34 (1530).
-MALT. jfr -fläsk. Almquist CivLokalförv. 3: 164 (i handl. fr. 1544).
-MJÖL. jfr -fläsk. HH XI. 1: 46 (1530).
-PENNINGAR l. -PENGAR, pl. [fsv. skeppesta pänningar] jfr -fläsk. HH XI. 1: 25 (1530).
-SKATT. skeppsvist (ss. skatt). UppsalaStift 1541, s. 18.
-SMÖR. jfr -fläsk. HH XI. 1: 34 (1530).

 

Spalt S 3836 band 26, 1970

Webbansvarig