Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKEJD skäj4d, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skei-)
Etymologi
[av fvn. skeið; jfr de från fvn. lånade feng. scegð, ffr. eskei, eschei m. m.; sannol. till roten i SKEDA, v.2 (möjl. med tanke på att farkosten klyver vattnet)]
(i skildring av fornvästnordiska förh.) ett slags smalt o. snabbgående långskepp (se d. o. 1). (I Heimskringla) framkommer Blåguden Äge .., hafwandes med sig många flygande Drakar och Skanor, de långa Askar, samt stora Skeider och lättfote Skiut. Peringskiöld Hkr. 1: b 1 a (1697). VFl. 1931, s. 109.

 

Spalt S 3716 band 26, 1970

Webbansvarig