Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKATA, sbst.2
Etymologi
[sv. dial. (om ä. förh.) skata (Uppl.); snarast etymologiskt identiskt med SKATA, sbst.1 (en viss avlägsen likhet mellan redskapet o. en fågel kan sägas föreligga); möjl. dock etymologiskt identiskt med SKATA, sbst.3 (varvid namngivningsgrunden varit redskapets trekantiga o. spetsiga form)]
(†) trekantig harv (med pinnar av trä l. järn). Kör och Åkerredskap .. 2 Höskrindor .. 1 st bättre Skata .. 1 st sämre Skata. BoupptRasbo 1826.

 

Spalt S 3607 band 26, 1970

Webbansvarig