Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKARVA, sbst.1, f.
Etymologi
[om ordet har bet.: skarvyxa, är det sannol. en elliptisk bildning till SKARVYXA]
(†) skarvyxa? 1 Skarfwa 1 Hammar och een Tångh. BoupptSthm 1668, s. 112 (i förteckning över järnredskap).

 

Spalt S 3598 band 26, 1970

Webbansvarig