Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKARSHET, f.; best. -en.
Etymologi
[sannol. av en icke ananträffad (m)lt. motsvarighet till mnl. schaersheit, karghet, sparsamhet (holl. schaarsheid, ringhet o. d.); avledn. av det ord som föreligger i lt. schaars, fåtalig, sparsam, dyr (jfr mlt. schars(che), knappt), mnl. schaers, girig, sparsam o. d., äv. ss. adv.: knappt (holl. schaarsch, ringa, knapp, sparsam o. d., schars, knappt), (ä.) eng. scarce, ringa, sparsam, knapp o. d., äv. ss. adv.: knappt; av ffr. eschars, snål (fr. échars, skral), av mlat. excarpsus, ombildning av lat. excerptus, utplockad, p. pf. av excerpere (se EXCERPERA)]
(†) knapphet. (Man behöver icke ta hänsyn till) at nu i förstone somlige klaga öfwer skarsheten, eller mangel, eller ock dyrare inkiöp af de inrikes tygen, medan sådane swårigheter altid äro wid nya werk sammanfogade. HC11H 14: 226 (1693).

 

Spalt S 3593 band 26, 1970

Webbansvarig