Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKARNORDNING, f.
Etymologi
[ssg med ORDNING; sannol. av en icke anträffad t. (l. lt.) motsvarighet med förleden scharen-, av schar, skara (se SKARA, sbst.1); jfr t. scharwacht (mht. scharwachte), vaktstyrka bestående av flera man l. vars medlemmar i tur o. ordning gå vakt (jfr SKÖRVAKT), o. scharwerk (se SKARVERK)]
(†) ordning (se d. o. 3 b) l. reglemente rörande det sätt på vilket vakthållning mot eldfara o. d. (nattetid) skall ordnas. Bleeff discurrerat och omsijder befallet att göra een brandordning och skarnordning, att uthi eeldzvåda deste richtigare kunde tillgåå. RP 8: 95 (1640).

 

Spalt S 3554 band 26, 1970

Webbansvarig