Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKALTA, v.1
Etymologi
[liksom d. skalte (i uttr. skalte og valte) av t. schalten (i uttr. schalten und walten), av mht. schalten, av fht. scaltan, etymologiskt identiskt med fsax. skaldan, alla med bet.: sätta i rörelse, skjuta l. stöta (framåt) o. d., sammanhörande med fht. scalta (t. schalte), stång att staka båt med, möjl. till den rot som föreligger i SKILJA]
(†) i uttr. skalta och valta, styra o. ställa, ordna l. dyl. Skalta och walta effter egen lusta willia och tÿcke. VDAkt. 1709, nr 272 (1707). KKD 6: 19 (1707).

 

Spalt S 3450 band 26, 1970

Webbansvarig