Publicerad 1969   Lämna synpunkter
SKALDARMAL l. SKALDARMÅL, n.
Ordformer
(-mal 18101815. -mål 1827)
Etymologi
[jfr d. skjaldemål; av SKALD, sbst.1, o. fvn. mál (se MÅL, sbst.1) resp. MÅL, sbst.1, möjl. efter fvn. skáldskaparmál, poetiskt språkbruk]
(†) dikt, poem; diktning, poesi. Till eviga Natten ett skaldarmal / Af jungfrur och svenner du hör. PDAAtterbom i Phosph. 1810, s. 199. De gamles (dvs. romarnas o. grekernas) skaldarmål. Rydqvist i 2SAH 12: 307 (1827).

 

Spalt S 3404 band 25, 1969

Webbansvarig