Publicerad 1969   Lämna synpunkter
SKALA, v.3 -ade.
Etymologi
[sv. dial. skala; det är ovisst, huruvida ordet är etymol. identiskt med SKALA, v.2, l. möjl. är en variantbildning till SKVALA]
(†) skvala, rinna. (Vid annalkande oväder) drager sig wädret mer och mer åt .. det wäderstrek, der det i wägen finner flere underhielpare och påkiörare: hwarföre ock wattnet med sitt swall, der det emotstöter, så häftigt in på Bärgsklipporne och holbärgen skahlar, at det flyger wäl 10 à 12 alnar högt up. Tiselius Vätter 1: 70 (1723). Tårana .. skala ända utföre. Amman 77 (1756).

 

Spalt S 3389 band 25, 1969

Webbansvarig