Publicerad 1969   Lämna synpunkter
SKACK skak4, sbst.2 oböjl.
Etymologi
[sv. dial. l. å skack; jfr d. i l. på skak, fvn. í skakk; till SKACK, adj.]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) i uttr. på skack, på sned. Sielfwa borningen sker på skack uti brädet. SamlRönLandtbr. 3: 304 (1779). ”Titt vindt, titt på skack, det är ugglor i mossen, / här ligger litet gubbkött”, sa tryntrollklossen (dvs. trollet). Fröding NDikt. 32 (1894).

 

Spalt S 3277 band 25, 1969

Webbansvarig