Publicerad 1969   Lämna synpunkter
SKABRÖS skabrø4s, förr äv. SKABRIÖS, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(scabrieus c. 1800. skabrös (sc-, -eus) c. 1795 osv.)
Etymologi
[jfr t. skabrös; av fr. scabreux (fem. -euse), av lat. scabrosus, skrovlig, avledn. av scaber, skrovlig, skabbig, till stammen i scabere, skrapa, klia, o. scabies, skabb (se SKABB). — Jfr SKABROSITET]
1) (numera föga br.) skrovlig, ojämn, grov, sträv. Andersson (1845). På de äldre convexa .. (lavarna) liksom bortnötes stundom pudret, hvarigenom de blifva mer eller mindre helsvarta med scabrös disk. BotN 1865, s. 110. NF (1890).
2) (†) besvärlig, svår, ”kinkig”, ”kvistig” l. dyl.; äv.: som kan medföra obehag l. vålla anstöt l. ovilja l. dyl. (o. därför måste skötas med försiktighet), ”ömtålig”, ”känslig”. Man gaf mig (vid formulerandet av en tacksägelseadress från ständerna till konungen) frihet att välja de fraser, hvilka kunde blifva behagliga, men man förbehöll sig, att de .. intet i minsta måtto (skulle) stöta åt scabreusa ämnen eller händelser. Schröderheim Skr. 134 (c. 1795). Jag vill intet yttra mig huruvida någon afsättningsplan ingeck i .. anti-royalisternas funderingar under .. (K. XII:s) scabrieusa vistande i Turkiet. HSH 7: 233 (c. 1800). Gynther ConvHlex. (1848).
3) moraliskt stötande, oanständig, slipprig, grov; om yttrande l. anekdot l. berättelse o. dyl. l. om person med tanke på vad han yttrar l. berättar o. d. Jag .. utesluter (ur breven) hvad som kan vara alltför skabröst, eller komprometterar nu lefvande personer. Tegnér (1840) i 3SAH XLVIII. 2: 58. ”Visan om mamsell Gernandt” är väl skabrös för att få plats i någon tidning. SöndN 1862, nr 29, s. 4. (Chaucer) är icke skabrös blott för att vara skabrös utan blef det, då den konstnärliga behandlingen af hans ämne enligt hans åsikt så kräfde. Björkman Chaucer 170 (1906). En samling skabrösa anekdoter, berättade i det påvliga kansliet, ge en livlig föreställning om den mycket ogenerade ton, som rådde även (där). Sylwan (o. Bing) 1: 161 (1910). För många år sedan, då skabrösa snask- och snusktidningar såldes under disken i skumma småaffärer på bakgatorna. Zetterström Dag 139 (1946).

 

Spalt S 3276 band 25, 1969

Webbansvarig