Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SJUBB ʃub4, äv. (numera knappast br.) SJUPP ʃup4, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; förr äv. (i bet. 2) SJUPPEN, r. l. m.; pl. = (BoupptSthm 1667, s. 996, Därs. 20/3 1685, PH 6: 3998 (1756; möjl. sg.)).
Ordformer
(jubb- i ssg 1791 (: Jubb Päls). schof(f)- i ssg 1732 (: schoffskinns mössa)1761 (: schofskinsmössa). schoupp- i ssg 1793 (: Schoupp-Päls). schupen 1673. sjubb (sch-, schj-, skj-) 1793 (: Schubbskinns-Päls) osv. sjup (sch-, schi-) 1679 (: Schup foder), 16951815 (: sjupskinn). sjupp (sch-, schj-, si-) 17471939. sjuppen (sch-) 1677 (: schuppen Mösser), 16851823 (: Sjuppen-skinn). skof(f)- i ssg 1747 (: skoffskinns mössa .. skofskins mössa). skubb- i ssg 1737 (: skubbsbräm). skupp- i ssgr 1689 (: SkuppMyssor .. Skupp Muff). skuppen, pl. 1667)
Etymologi
[av nordamer. indianspr. (algonkin) ausup (pl. ausupanuog), essebanes, asban, asseeban m. m. (varav äv. ESPAN); jfr (det åtminstone delvis från sv. lånade) t. schupp, schuppen; formerna med bb möjl. lösgjorda ur ssgr med ordet ss. förled framför s- l. sj-ljud]
1) zool. det i Mellan- o. Nordamerika levande rovdjuret Procyon lotor Lin., tvättbjörn; förr äv. behandlat ss. egennamn. Prins Carls Markatta och Schiup (har fått) Mandel (m. m.). HovförtärSthm 1695 A, s. 383. Hvar gång Siupp kunde märka Trägårdsmästarens lukt, begynte han at låta som en fiskmås. VetAH 1747, s. 284. DjurVärld 12: 443 (1960).
2) skinn l. pälsverk av sjubb (i bet. 1); numera företrädesvis i sg., vanl. koll. l. ss. ämnesnamn; stundom äv. (vard.) elliptiskt för: sjubbskinnspäls. 11 Skuppen .. a 10 m(arke)r. BoupptSthm 1667, s. 996. Runeberg (SVS) 2: 251 (1850; om sjubbskinnspäls). Ruppad sjubb. DN(A) 1957, nr 286, s. 23.
Ssgr (i allm. till 2): A: SJUBB-BRÄM. (sjubb- 1673 (: Schupen brehm) osv. sjubbs- 1737 (: skubbsbräm)) bräm av sjubb. BoupptSthm 1673, s. 1310 b.
-FODER. jfr foder, sbst.2 4. Myssor med Schupen foder. BoupptSthm 1673, s. 1307 a.
-MÖSSA. mössa av sjubb. BoupptSthm 1673, s. 1307 b (: Schupen Myssor).
(1, 2) -PÄLS. särsk. till 2, motsv. päls 1 a. PT 1791, nr 73, s. 3.
(1, 2) -SKINN. skinn på l. (vanl.) av sjubb; förr äv. i utvidgad anv., om skinn l. pälsverk av den sydamerikanska tvättbjörnen Procyon cancrivorus Desm. (krabbtvättbjörn). Orrelius 353 (1797). Åstrand 2: 341 (1855; äv. av krabbtvättbjörn). IllSvOrdb. (1955; äv. om skinn på sjubb).
Ssgr: sjubbskinns-mössa. Svensson SkånFolkdr. 338 (cit. fr. 1732).
(1) -SLÄKTE(T). (numera bl. mera tillf.) zool. rovdjurssläktet Procyon Storr, tvättbjörnssläkte(t). NF 14: 1140 (1890).
(1, 2) -SVANS. särsk. till 2: skinn från sjubbs svans. BoupptSthm 1673, s. 1309 b (: Schupenswantz(a)r).
B (†): SJUBBS-BRÄM, se A.

 

Spalt S 2822 band 25, 1968

Webbansvarig