Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SJASKA ʃas3ka2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(äv. sch-)
Etymologi
[sv. dial. sjaska, plumsa o. gå i vatten, gå sakta o. illa, gå omkring utan att göra nytta, vara osnygg l. trög o. lat; jfr d. sjaske, traska i vatten l. sörja, gå tungt, smutsa ned, nor. sjaske, trampa l. klafsa i sörja; sidoform till SASKA o. SLASKA, v.; jfr ASundqvist i NysvSt. 1968, s. 40 f. — Jfr SJASK, SJASKA, sbst.1, SJASKIG]
1) (i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) gå l. hasa sig fram med klafsande steg, sjafsa l. lafsa. WoL 1286 (1889: ”sjaska” .. i väg). När hon sjaskade över golvet och öppnade dörren (osv.). Blomberg GlädjLiv. 63 (1920).
2) i fråga om nedsmutsande o. i anv. som ansluta sig härtill; ss. senare led i ssgn NED-SJASKA o. i särsk. förb. (se SJASKA NED, TILL m. fl.). —
Särsk. förb.: SJASKA BORT 10 4. (ngt vard., mera tillf.) till 2, bildl.: förta friskheten l. renheten hos l. fläcka ned l. förstöra (intryck o. d.). Man får icke låta det intrycket (dvs. att utställningen i Gbg 1923 blir en moralisk framgång) sjaskas bort (gm att inrikta sig för mycket på nöjesanordningar). Segerstedt Händ. 28 (1923, 1926).
SJASKA IN10 4. (i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) till 1: klafsa in l. hasa sig in. Didring Malm 2: 30 (1915).
SJASKA NED10 4 l. NER4. (ngt vard.) till 2: göra (ngn l. ngt) sjaskig(t), smutsa ned (ngn l. ngt); äv. i utvidgad anv. l. mer l. mindre bildl. Wranér Ulf 53 (1890). Vi 1947, nr 27—28, s. 22 (bildl.). jfr nedsjaska. särsk. refl., i uttr. sjaska ned sig, smutsa ned sig; äv. bildl.: skämma ut sig l. komma på dekis. Ekelund Ag. 29 (1913; bildl.).
SJASKA OMKRING10 04. (i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) till 1: klafsa l. hasa sig l. gå omkring (sysslolös); i sht om kvinna. WoL 1526 (1889).
SJASKA TILL10 4. (ngt vard., mera tillf.) till 2, = sjaska ned. Carlsson HelaSthm 216 (1912).
SJASKA UT10 4.
1) (i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) till 1: klafsa ut l. hasa sig ut. Didring Malm 2: 31 (1915).
2) (numera föga br.) till 2, bildl.: skämma ut (ngn). Tholander Ordl. (1872).

 

Spalt S 2801 band 25, 1968

Webbansvarig