Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SJASA ʃa3sa2, v.1, l. SCHASA ʃa3sa2, v.1, äv. (i bet. 1, numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) SJASSA ʃas3a2 l. SCHASSA ʃas3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr SJAS, sbst.2
Ordformer
(sch- (ch-) 1805 osv. sj- (skj-) 1738 osv. -asa 1738 osv. -assa 1842 (: schassa bort)1921)
Etymologi
[sv. dial. sjasa, sjassa; sannol. bildat till SJAS, interj.]
(vard.)
1) ropa ”sjas” (i avsikt att skrämma bort l. jaga undan ngn l. ngt); oftast tr.: gm att ropa ”sjas” jaga l. köra bort (ngn l. ngt) l. allmännare: jaga l. köra bort l. fösa undan (ngn l. ngt); ofta med särskild tanke på l. enbart i fråga om rörelse(r) med hand l. arm o. d. i samband med sådant bortjagande osv.; äv. i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv.; äv. i p. pf. l. p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv. Sjasa åt l. på katten. Lind (1738; under scheuchen). Skrakarne springa i vattenbrynet och schasa vattnet som forsar framför dem. Strindberg SvÖ 2: 244 (1883). Stafva, Stafva, äst du förvillad menniska, som inte schasar tuppen från farstubron när fru öfverstinnan kommer! Hedenstierna FruW 63 (1890). Hon skall .. bli, med ett ord, en glad fru, som tager lifvet lätt och schasar alla bekymmer på flykt. SDS 1895, nr 486, s. 1. Schasar’u mygg, eller hva’ fäktar du för? frågade Valdemar med ett gapskratt. Janson Ön 85 (1908). (Det knarriga skärrandet) tog till i styrka .. det var snöskatorna som ville ha oss bort, de schasade, än från björkarna och än från en klunga av granar. Rosenius SvFågl. 1: 220 (1917). Nalkas en korp eller rovfågel, far .. (varfågeln) emot dem med ett ängsligt och schasande gäh, gäh, gäh. Därs. 2: 223 (1924). jfr AV-, PÅ-SJASA.
2) jäkta (se d. o. 2) l. matta l. trötta (ngn).
a) i den särsk. förb. SJASA UT.
b) i p. pf. (äv. i mer l. mindre adjektivisk anv.).
α) (numera bl. mera tillf.) jäktad (jfr JÄKTA 2 slutet) l. utsjasad. Den som så varit jägtad och chasad som jag kan lätt komma på den idén att dyrka sitt hem och sin hustru. Strindberg Brev 2: 73 (1879). Edfelt Natt 17 (1936).
β) ss. senare led i ssgn UT-SJASAD.
3) [jfr den i sv. dial. förekommande bet.: hejdlöst springa l. dansa o. d.] (numera bl. mera tillf.) jäkta (se d. o. 3) l. flänga (se FLÄNGA, v. 5). (Hennes nåd) kanske har litet ondt i hufvudet af det beständiga schasandet och nattvaket som hennes nåd icke är van vid — sade Lotta. Knorring Förh. 1: 218 (1848). Titta på dagens slamsiga ungdom! Vem skulle nuförtiden ge sig så mycken tid och göra sig så mycken möda (som i ett fall som berättas från äldre tid)? Man bara schasar och schasar. Alving HemBäst 118 (1948).
Särsk. förb. (i allm. till 1; vard.): SJASA AV10 4. (numera bl. tillf.) gm sjasande avlägsna (ngn l. ngt); äv. bildl., särsk. refl., i uttr. sjasa av sig ngt, befria sig från ngt l. skaka av sig ngt. Heidenstam Vallf. 17 (1888). Skogarna schasade av sig vadderingen (dvs. snöhöljet). TurÅ 1952, s. 126. jfr avsjasa.
SJASA BORT 10 4. äv. bildl. Carlén Rosen 108 (1842). TurÅ 1906, s. 256 (bildl.).
SJASA IFRÅN SIG10 04 0, äv. FRÅN SIG4 0. sjasa bort (ngn l. ngt) ifrån sig. Scholander I. 2: 239 (c. 1870).
SJASA IKRING, se sjasa omkring.
SJASA IN10 4. (gm sjasande) driva (ngn l. ngt) in (i l. på l. till ngt o. d.). Envallsson Kung. 13 (1784).
SJASA KRING, se sjasa omkring.
SJASA MED10 4. (gm sjasande) driva (ngn) med (i flock l. skara o. d.). Berger Ysaïl 8 (1905).
SJASA NED10 4 l. NER4. (gm sjasande) driva (ngn l. ngt) ned (från l. i ngt o. d.). MinnGPrästh. 1: 54 (1924).
SJASA OMKRING10 04, äv. IKRING04 l. KRING4. (mera tillf.) till 3: springa l. rusa l. flänga omkring. Hammarling Wodehouse Tack 38 (1936).
SJASA OPP, se sjasa upp.
SJASA PÅ10 4. (gm sjasande) driva på (ngn l. ngt). Ytterlund Upsalaber. 201 (1913). jfr påsjasa.
SJASA UNDAN10 32, äv. 40. CVAStrandberg 3: 434 (1855).
SJASA UPP10 4, äv. OPP4. (gm sjasande) driva (ngn l. ngt) upp (i l. ur ngt o. d.); särsk.: köra upp (ngn) ur sängen. Hedin Transhim. 3: 236 (1912). Tidigt på morgonen schasade vi upp Birger. TurÅ 1935, s. 222.
SJASA UT10 4. jfr utsjasad.
1) till 1: (gm sjasande) driva (ngn l. ngt) ut (ur ngt o. d.). Strindberg Hems. 138 (1887).
2) till 2 a: matta l. trötta l. pumpa ut (ngn l. ngt); äv. refl., i uttr. sjasa ut sig. Tholander Ordl. (1872). Edlund Chandler EneDöd 77 (1952; refl.).
Ssgr (till 1): A: SJAS-LJUD. särsk. (föga br.) språkv. sj-ljud; jfr sjasnings-ljud. Lyttkens Läsl. 38 (1883).
B: SJASNINGS-LJUD. (i sht i fackspr.) ljud l. ljudkomplex som nyttjas vid sjasning; särsk. om ljudet ʃ l. om ljudkomplex (särsk. ”sjas”) innehållande detta ljud; jfr sjas-ljud. Ideforss PrimInterj. 1: 330 (1928).
-ORD. (i sht i fackspr.) ord som användes vid sjasning; särsk. om interjektionen ”sjas”. Ideforss PrimInterj. 1: 330 (1928).
Avledn. (till 3): SJASIG, adj.1 (numera bl. tillf., vard. l. bygdemålsfärgat) om person: flängig l. flaxig. CJLAlmqvist (c. 1860) i SoS 1905, s. 195. VeckoJ 1951, nr 39, s. 31.

 

Spalt S 2798 band 25, 1968

Webbansvarig