Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SITTVER sit4ver l. ZITTVER sit4ver l. tsit4ver, r. l. m.; best. -n; äv. SIFFER, sbst.2 (numera bl. ngn gg vard., ss. ssgsförled SIFFER- sif3er~), r. l. m.; äv. (numera föga br.) ZEDOARIA se1a4ria l. sed1-, l. -oa4-, l. tse1– l. tsed1-, l. 10302, r. l. f.; best. -an; pl. (†) -ier (Dalin 2: 720 (1855; om växter)); äv. ZEDOAR (numera bl., föga br., ss. ssgsförled ZEDOAR- se1a3r~ l. sed1-, l. -oa3-, l. tse1– l. tsed1-), r. l. m.? l. f.?; förr äv. SEDEFÄR l. SEDEFER l. SEDFÄR l. SETFER l. SITFER (jfr zi´tfer Weste) l. SÖTEFÄR l. SÖTFÄR l. SÖTFER, r. l. m., l. SEDEFÄRA l. SEDEFERA l. SETEFÄRA l. SETFÄRA l. SIDFÄRA l. SÖTEFÄRA l. SÖTFÄRA, r. l. f., ss. ssgsförled äv. SITFÄRS- (jfr si’ttfärrsròt Dalin).
Ordformer
(seddefera (-ffera) 1548c. 1560. sedefere (-ffera) 15401548. sedefers- i ssg 1578 (: Sedefers frö). sedefär (-fäär) 15731662. sepper- i ssg 1557 (: Sepper fröö). sieber 1639. sifers- i ssg 1762 (: Sifers Frö). siffer- i ssgr 1891 (: Sifferfrö)1951 (: Sifferfrö). sijbemer (szib-) 15551556. sitfer(s)- i ssgr 1850 (: Sitfersrot)1872 (: Sitferfrö). sitfera- i ssg c. 1645 (: Sitferafrö). sitfärs- i ssg 1777 (: Sitfärs-Rot)1872 (: Sitfärsrot). sittfärs- i ssg 1884 (: sittfärsrot). sittver 1841 osv. sitver 18681871. sotfära 1823 (efter handl. fr. 1641; möjl. felaktigt för sötfära; så 1641). szedefer 1560. sädefär (-ffär) 15511572. sädefära 1578. sädfär 1572. sätvär 1637. sötefär 1564. sötefära 1564. sötfer 16611698. sötfår 1812. sötfär (-hr) c. 16001902. sötfära (-hra) 16401711. sötföra 1717. söttfärs- i ssg 1638 (: Söttfärsfrödh). söötfer 1640. söötfär (-fäär) 16381698. söötfära 1679. zeddefeere 1540. zedefer 15781642. zedefera 1590. zedefere- i ssg 1642 (: Zedefere Wijn). zedeferon 1613. zedefär (-fäär) 15401659. zedefära (-fähra, -färe) 15401700. zederfer 1628. zederfär 1628. zederfära 16401652. zedfär 1578. zedoar 1757. zedoar- i ssgr 1932 (: zedoarfrö .. zedoarrot). zedoaria 1765 (: Zedoariærot)1904. zeduferen 1613. zeetfära c. 1710. zetefära c. 1645. zetfer (-hr) 16391765. zidfära 1675. ziffer 1805. zitfer 17561852. zittwen- i ssg 1902 (: Zittwen-Saat). zittver 1645 osv. zitwar 1697. zitver 17271869. zåthefer 1563. zötfehr 1637. Anm. Det hit hänvisade retefära är tryckfel för zetefära)
Etymologi
[fsv. siddefär; jfr fd. sedoar, sedefær (d. zedoar, zitfer, zittver, søddefer), nor. zitwer, zedoar- (i ssgn zedoarrot, sittverrot), mlt. sedewer, sed(e)fer, seddewer, lt. zepper- (i ssgn zeppersamen, maskfrö), fht. citauuar, mht. zitwar, zitwan, t. zitwer (ä. t. äv. zitwen), zedoaria, zedoar, eng. zedoary, ffr. citoual (fr. zédoire), mlat. zeduaria, zedoaria, zeduarium; av arab. djadwār; jfr pers. zadwār]
1) (drog av) sittverrot; förr äv. om (jordstam o. d. av) vissa med sittverrot besläktade växter (särsk. om den ostindiska växten Kaempferia galanga Lin., vars rot äv. haft medicinsk anv.); numera företrädesvis ss. förled i ssgr. VaruhusR 1540. Zedefär håller man j Munnen när man går på misstenckte Platzer, så skadher Pestilentzien icke så lättelighen. Berchelt PestOrs. F 4 b (1589). Weste 2: 1823 (1807; om Kaempferia galanga). Zittver, (Kaempferia rotunda L.), hvaraf den långa och den runda kommer från Madagascar och flera orter i Ostindien samt brukas i medicin. Synnerberg 2: 164 (1815). Rotstock af .. Curcuma zedoaria, sittver (odlad i Ostindien) .. (användes ss.) exciterande läkemedel. Fries SystBot. 181 (1891). Hoppe 672 (1927).
2) [drogens lukt erinrar om lukten av sittverrot] ss. förled i ssgr betecknande drog bestående av torkade blomkorgar av halvbusken Artemisia cina Berg.
Ssgr (i allm. till 1): A (†): SEDEFÄRA-FRÖ, se C.
-VIN. (-fära- 1642. -färe- 1642) [jfr t. zitwerwein] vin tillsatt med sittverrot (o. åtskilliga andra ämnen, bl. a. kanel, ingefära o. peppar). Månsson Åderlåt. 156, 157 (1642).
B (†): SEDEFÄRE-VIN, se A.
C: SITTVER-ESSENS. (sittver- 1739. sittvers- 1739) (†) gm skakning med sprit berett utdrag av sittverrot. ApotT 1739, s. 26 (: Sötfärs-Eszentz). Därs. H 1 b (: Sötfär Eszentz).
-FRÖ. (sedefära- c. 1645 (: Sitferafrö). sittver- 1557 osv. sittvers- 15781762. zedoar- 1932) [jfr t. zitwersame(n)]
1) till 1: frö av sittverrot. TySvOrdb. 2819 (1932).
2) (numera föga br.) till 2: i sht förr använd drog bestående av torkade blomkorgar av den i Västturkestan växande halvbusken Artemisia cina Berg., maskfrö. TullbSthm 23/5 1557 (: Sepper fröö). Krook Handköpsben. 131 (1951: Sifferfrö).
-OLJA. [jfr t. zitweröl] (i fackspr.) flyktig olja som gm destillation erhålles ur sittverrot. ApotT 1698, s. 55 (: Söötfäärollia).
-ROT (Anm. Dalin anför ordet under formen sitfärsrot o. anger uttalet si´ttfärrsròt; jfr Kock Akc. 2: 134 (1884)). (sittver- 1686 osv. sittvers- 16281884. zedoar- 1932. zedoaria- 18151871. zedoarie- 1765) [jfr nor. zedoarrot, t. zitwerwurzel, zedoar(ia)wurzel] om (den i sht förr inom medicinen använda jordstammen av) den i södra Asien o. på Madagaskar odlade växten Curcuma zedoaria Rosc. Månsson Ört. 13 (1628).
(2) -SAT, f.? (-saat 1902. -satt 15711581) [jfr mlt. sedewersāt (lt. sever(n)saad, sevesaat), t. zitwersaat; senare ssgsleden av lt. l. t. saat (se sådor)] (†) = -frö 2. TullbSthm 9/5 1571 (: Zedefär satt). Lindgren Läkem. 83 (1902: Zittwen-Saat).
-SPIRITUS. (†) gm destillation med sprit berett utdrag av sittverrot. ApotT 1698, s. Q 3 b (: Söthfär Spiritus). Därs. 1739, s. H 1 b (: Sötfär Spiritus).
-VATTEN. (sittver- 16981739. sittvers- 1623) [jfr t. zitwerwasser] (†) gm destillation med vatten berett utdrag av sittverrot. L. Paulinus Gothus Pest. 76 a (1623). ApotT 1739, s. 8 (: Sötfähr-watn).
D (†): SITTVERS-ESSENS, -FRÖ, -ROT, -VATTEN, se C.
-VÄXT. (sittvers- 1816. zedoarie- 1816) växten Curcuma zedoaria Rosc., sittverrot. Olja destill(erad) af Zedoarie eller Sötfärswäxten. SPF 1816, s. 228.
E (föga br.): ZEDOAR-FRÖ, -ROT, se C.
F (numera föga br.): ZEDOARIA-ROT, se C.
G (†): ZEDOARIE-ROT, se C.
-VÄXT, se D.

 

Spalt S 2778 band 25, 1968

Webbansvarig