Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SITTRA sit3ra2, sbst.2, r. l. f., förr möjl. äv. m.; best. -an; pl. -or (Rajalin Skiepzb. Kk 4 b (1730) osv.) ((†) -ar Rålamb 10: 33 (1691: Slag Citrar), Därs. 43).
Ordformer
(sitra (citra) 1691c. 1770. sitter- (citter-, zitter-) i ssgr 1730 (: Sitterändan, sg. best.) osv. sittra (cittra, zittra) 1730 osv.)
Etymologi
[jfr d. sitters (ä. d. äv. sitter), t. sitzer, sitter, m.; av holl. zitter, m., till zitten, sitta (se SITTA, v.); i sv. har ordet ombildats, sannol. gm att till pl.-formen sittrar (som utgör en regelbunden motsvarighet till en icke anträffad sg.-form sitter) bildats en sg.-form sittra, som sedermera antagit feminint genus (jfr HJÄRNA, LÅGA, sbst.1, m. fl.); jfr med avs. på ombildningen äv. ådra vid sidan av ÅDER m. fl.; skrivningar med c bero på anslutning till CITTRA, sbst.1]
(i fråga om träfartyg)
1) i den ena av de båda spantringarna i fast helspant: vartdera av de timmer som mötas mitt på kölen (l. gå till var sin sida av kölen) o. som (till en del av sin längd) ligga intill (den i den andra spantringen ingående) bottenstocken; äv. om motsv. timmer i halvspant. Rålamb 10: 34 bis (1691). Båtnståckarne Sidhugges til .. 14 tum Sittrorne och första uplängan do til .. 13 tum. Hammar FartygOstIndComp. 55 (i handl. fr. c. 1770). Zittrorna vid ändarne (dvs. i halvspant), som äfven kallas halftimmer. Uggla Skeppsb. SvFrLex. 48 (1856). I .. zittreringen .. sitta nederst zittrorna, som vanligen mötas midt på kölen, men stundom stanna på hvar sin sida om densamma. Witt Skeppsb. 57 (1857). Nilsson Skeppsb. 168 (1932).
2) om vissa timmer avsedda att förstärka skrovets insida; anträffat bl. ss. senare led i ssgr; jfr KATTSPÅR-, SLAG-SITTRA.
Ssgr (till 1; i fråga om träfartyg): A: SITTER-RING. (sitter- 1878 osv. sittre- 1857) i fast spant: spantring vari sittror ingå (motsatt: bottenstocksring). Witt Skeppsb. 57 (1857).
-STÖD. i halvspant: stöd för sittra (vilket består av en över resningen anbragt kloss på vilken sittrans nedre ända vilar). Ramsten o. Stenfelt 407 (1917).
-ÄNDA. sittras ända. Rajalin Skiepzb. 92 (1730).
B (numera mindre br.): SITTRE-RING, se A.

 

Spalt S 2777 band 25, 1968

Webbansvarig