Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SITTNEBRÖD, n.; best. -et, äv. (vard.) -bröt; pl. = (FoU 15: 70 (1902)), äv. (vard.) -brön (FoU 15: 70 (1902)).
Ordformer
(sittna- 1887. sittne- 18941917)
Etymologi
[förleden av ry. sitnik, bröd av siktat mjöl, bröd av blandat (vete- o. råg)mjöl, till sitnyj, siktad, till sito, såll, sikt, till roten i sejat’, så (se SÅ, v.); senare ssgsleden är BRÖD]
(i Finl., numera föga br.) bröd av blandat vete- o. rågmjöl. Ahrenberg Hem. 222 (1887). Bergroth FinlSv. 316 (1917).

 

Spalt S 2776 band 25, 1968

Webbansvarig