Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SISKON (si`skon Weste) (numera bl. ss. förled i ssgn SISKON-KORV sis3kon~), förr äv. SÅSISKEN l. SUSISKON, n. (Lind (1749), FoU 15: 104 (1902)) l. r. l. m. (Schultze Ordb. 4123 (c. 1755)); pl. = (HovförtärSthm 1641, s. 226 (: Zosischen, möjl. sg. koll.), Därs. 10/11 1667 B (: Sosisken), FoU 15: 104 (1902)) l. -skor (Salé 3 (1664), Broocman Hush. 6: 19 (1736: Susiskorna)) l. -sker (HovförtärSthm 1642, s. 573 (: Såsisker)).
Ordformer
(sijskon 1730. sijskor, pl. 1684. siskens- i ssgr 1669 (: Siskens Form)1792 (: Siskens och Metvursts Festoner). siskon (-sc-) 1687, 1730 (: Siskon Korfwar, pl.) osv. siskor (c-), pl. 16641690. soisiskin 1695. sosijsken 1654. sosisken 1650. sosiskin 1692. susiskon 1736. susiskor, pl. 1736. såsisker, pl. 1642. zosischen 16411643. zosisken 16541655. zozischen 16411644)
Etymologi
[jfr ä. d. sosisken, sisken; av lt. sosischen l. t. saucischen resp. lt. zieschen, dimin.-bildning till t. saucisse, av fr. saucisse, korv (se SAUCISSE)]
(† utom i ssgn SISKON-KORV) = SISKON-KORV. HovförtärSthm 1641, s. 226. (Kokta rapphöns l. orrar skall man servera på ett fat o. pryda det) medh några skifwor magert Flesk och Siskor. Salé 3 (1664). Uti .. (vitkålen) kan läggas kokade siskon eller kiött-fricadeller. Warg 348 (1755). FoU 15: 104 (1902). Anm. I ä. tid användes äv. det fr. ordet saucisse, korv. (Stenbock o.) Oxenstierna Brefv. 2: 183 (1713: sosies, pl.). Dalin (1871).
Ssgr: A: SISKON-FORM. (siskon- 1755. siskons- 16691670) (†) redskap (av järnbleck, i form av ett avskuret horn) för formning av korvsmet vid stoppning av ”siskonkorv”; jfr form II 1 o. -horn, -pipa. BoupptSthm 1669, s. 377 (: Siskens Form). (Äpplena) skalas och urgräfwas kärn-huset med en siskon-forme eller uddhwasz knif. Warg 372 (1755).
-HORN. (†) = -form. Dalin Vitt. 5: 122 (c. 1753).
-KORV. liten, smal kött- l. fläskkorv; prinskorv; äv. koll.; numera nästan bl. i Finl., om smal fläskkorv. Oec. 85 (1730). Hagdahl Kok. 549 (1879). Lindqvist SatHumRyssl. 47 (1900). Anm. I sht förr användes äv. formen syskonkorv (med anslutning till syskon, med tanke på att ”siskonkorven” ofta försåldes i längder om flera sammanhängande korvar). Geete Språkl. 7 (1881, 1924). Landsm. VI. 5: 30 (1888).
-MAKARE. (†) person som tillverkar ”siskonkorv”. Lind 1: 452 (1749).
B (†): SISKONS-FESTONG. festong som liknar en rad sammanhängande ”siskonkorvar”. EP 1792, nr 51, s. 3 (: Siskens och Metvursts Festoner).
-FORM, se A.
-VURST. = siskon-korv. BoupptSthm 1686, s. 893 b, Bil. (: Siskens eller Metwurst).

 

Spalt S 2688 band 25, 1968

Webbansvarig