Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SINGEL siŋ4el, adj. oböjl.
Ordformer
(singel 1559 (: Singelbijr), 1659 osv. single 18471961)
Etymologi
[liksom t. single av eng. single, av ffr. single, av lat. singulus, till den rot som bl. a. ingår i simplex (se SIMPLEX-). — Jfr SINGEL, sbst.2, SINGELTON, SINGLA, v.1 o. v.4, SINGULAR, adj.]
1) ensam (se d. o. 1, 6, 8, 9); numera i sht i a, c o. ss. förled i ssgr. (Engelsmännen äro ovilliga till krig bl. a. därför) att de icke wela läta militien till landz eller siös tilltaga, på det at deras macht icke måtte rotas i någon Singel person. HSH 28: 197 (1659). särsk.
a) kortsp. om spelkort: ensam i sin färg (bland de kort som en l. samtliga spelare har på hand); äv. i utvidgad anv., om spelare: som har sådant kort. Sätta kungen singel, spela så att kungen blir singel. Ruterdam satt singel. Ess bör man ej utspela, om man icke är Spelare eller ock single. UnderrBost. 8 (1803). Har man t. ex. fyra hackor i färgen är man inte svag. I färgspel äro de oändligt mycket mera värda än en singel målare, även om denna är esset. Lundgren Koppel AuktBr. 43 (1923). Sitter man med en hacka singel och toppkort i en annan färg, kan det betala sig att spela hackan. Werner o. Sandgren Kortox. 58 (1949).
b) (numera föga br.) separat (se d. o. I b). Jag varnar dig (dvs. förläggaren C. Looström) för något sådant dumt nidingsdåd som att ge ut singel (novellen) Genvägar. Strindberg Brev 7: 19 (1888).
c) järnv. om sovkupé: som har bl. en bädd; äv. dels om sovplats: som befinner sig i sådan sovkupé, dels om biljett: gällande sådan sovkupé. SvKomm. 1956, nr 6, s. 12. Därs. 1961, nr 1, s. 12.
2) sport. om fordon l. båt o. d.: avsedd för l. framförd av en person, enmans-; särsk. om motorcykel, liktydigt med: utan sidvagn; numera nästan bl. ss. förled i ssgr samt i uttr. singel scull (äv. singel sculler), singelscull. Nå, så bar det i väg, 8 singel och 5 med sidvagn. GbgMP 1919, nr 102, s. 6 (i fråga om motorcykeltävling). ÅrsbNämndSvSpråkv. 1960, s. 8 (: singel .. scull).
3) som icke består av l. innehåller flera delar o. d., enkel; äv. i utvidgad anv., betecknande enkel kvalité; ss. förled i ssgr.
4) sport. i fråga om tennis (l. tennisliknande spel): som spelas en mot en; ss. förled i ssgr.
Ssgr (Anm. Vissa av nedan anförda ssgr kunna äv. uppfattas ss. sammansatta med singel, sbst.2; jfr de under d. o. anförda ssgrna): (3) SINGEL-BIR. [jfr eng. single beer] (†) (svagt, engelskt) öl av enkel kvalité. VinkällRSthm 1559. HovförtärSthm 1561 A, s. 50.
(2) -KANOT. sport. tävlingskanot för en man, enmanskanot. SAOL (1950).
(1 a) -KORT. kortsp. singelton. SoS 1915, s. 268.
(2) -LOPP. sport. särsk. (mera tillf.) om tävlingsrodd med singelscull. Swing 1921, nr 31, s. 10.
(2) -MASKIN. (mera tillf.) sport. motorcykel för en person, motorcykel utan sidvagn. IdrBl. 1935, nr 122, s. 6.
(1) -OLYCKA~020. (med fackspråklig prägel) trafikolycka som drabbar ett ensamt motorfordon utan inverkan av annat (l. andra) fordon (l. annan trafik över huvud). GHT 1959, nr 83, s. 11.
(2) -SCULL, äv. -SCULLER. sport. scull för en roddare, singel (se singel, sbst.2 3). TIdr. 1884, s. 83.
(3) -SKIVA. (med prägel av fackspr.) liten grammofonskiva (med bl. en inspelning på varje sida), motsatt: longplayingskiva (dvs. stor grammofonskiva med vanl. två (l. flera) inspelningar på var sida) o. d. SvD(A) 1965, nr 302, s. 15.
(4) -SPEL. [jfr eng. single game] sport. i tennis (l. tennisliknande spel): spel en mot en, singel (se singel, sbst.2 2). NTIdr. 1898, s. 203.
(1) -VARG. (mera tillf.) ensamt kringströvande varg. En singelvarg, som förgäves sökt efter en maka. NDA 1937, nr 4, s. 7.
(1) -ÅKARE. särsk. (mera tillf.) sport. om ishockey- l. bandyspelare: som åker länge med pucken resp. bollen utan att passa till medspelare. IdrBl. 1935, nr 18, s. 8.

 

Spalt S 2545 band 25, 1967

Webbansvarig