Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SINGEL siŋ4el, sbst.1, r. l. m. (TT 1892, s. 211, osv.), äv. (mindre br.) n. (Trenter AldrNäcken 28 (1953); best. -n (resp. -nglet); äv. (numera mindre br.) SINGELS, r. l. m.; best. -en. Anm. Hos Dalman 13 (1765) o. ÖoL (1852) behandlas formen singels ss. pl. [jfr motsv. anv. av eng. shingels].
Ordformer
(singel 1644 (: Singel-sten), 1734 osv. singels 17261953)
Etymologi
[jfr d. singel(s), nor. dial. singel, mlt. singele (äv.: vall av kisel- l. klappersten), holl., fris. o. t. singel, ävensom eng. shingle; möjl. till SINGLA, v.2; åtminstone formen singels är i sv. (liksom i dan. o. t.) lån från holl.]
koll.: rundade småstenar (kiselstenar l. små rullstenar l. klapperstenar); äv. (o. numera i sht) dels om småstenar l. grovt grus (l. material bestående av bådadera) av bestämd dimension (numera vanl. en storlek av 100—7 mm i genomskärning) o. med teknisk anv. (särsk. ss. fyllnadsmaterial i betong), dels om (bl. a. ss. beläggning på gångar l. gårdsplaner använt) grovt krossgrus (se d. o. 2); jfr MAKADAM, STEN-GRUS. Falkengren Reseb. 18 (1726; använd ss. barlast till fartyg). Under det i medeltal 1,45 m. mäktiga, fina sandlagret (i filtrerbassängerna) ligga tvenne 10 cm. tjocka lager af s. k. singel eller groft utsålladt grus, det öfre af 4, det undre af 8 mm. kornstorlek. Sthm 2: 338 (1897). Singel och stenmjöl till salu vid kross. SvD(A) 1916, nr 329 B, s. 12. Singel .. (dvs.) rullstenar med styckestorlek 10 à 8—2 cm. Inom betongtekniken användes oegentligt benämningen singel för att angiva ett av grus och sten utsorterat material med styckestorlek 75—7 mm. TeknVet. VoV. 2: 301 (1928). Ett tunt lager av lösbruten detritus samt singel eller småklapper täcker övervägande själva terrasshaket (på en bergterrass). Fennia LIII. 1: 24 (1930). Scootern jazzade in på grusplanen, och singlet sprutade som en hagelsvärm när hon bromsade in. Trenter AldrNäcken 28 (1953). — jfr ÄRT-SINGEL.
Ssgr: A: SINGEL-BARLAST~02 l. ~20. (singels- 1734) (om ä. förh.) på (l. till) fartyg: barlast av singel. All Singels- eller Klapperstens Barlast, som med främmande Skepp hitkommer, anwises til Ammiralitetet. PH 2: 1209 (1734).
-BETONG. byggn. betong med singel ss. fyllnadsmaterial. TT 1902, V. s. 74.
-BOTTEN. (singel- 18841906. singels- 1787) (numera föga br.) i hav: botten (huvudsakligen) bestående l. täckt av små rundade stenar. Montan Segl. 25 (1787). Klint (1906).
-BÄDD. (singel- 1950 osv. singels- 1900) (i fackspr.) bädd (se d. o. 5) av singel. BtRiksdP 1900, I. 1: nr 54, s. 9 (under stenkistor i hamnanläggning).
-GRUND. [jfr holl. singelgrond, t. singelgrund] (†) = -botten; jfr grund, sbst.1 I 1, 1 b. Montan Segl. 26 (1787).
-GRUS. (numera föga br.) blandning av singel o. grus (l. sand). Till hvalfven (i en bro) användes en betonblandning af 1 del cement, 2,5 delar sand och 5 delar singelgrus. TT 1902, V. s. 74. Till de nedersta .. lagren af (torr-)dockornas bottnar har användts en betonblandning af 1 del cement och 6 delar naturligt singelgrus (ungefär 2/3 singel och 1/3 sand). Därs. 1903, V. s. 9.
-SPRIDARE. tekn. anordning för utspridning av singel. SvTeknUppslB 1: 722 (1937; på vägvält).
-STEN. [jfr eng. shingle-stone] (numera föga br.) singel; förr äv. i individuell anv.: liten, rundad (kisel)sten. Een lijten mijl Nordost ifrån Odensholmen är itt Grund om 8. foot Watn, af små Singel-steen. Månsson Siöb. 31 (1644). (Bottnen består av) Fin grå, gul och svart sand med Singelstenar. Montan Segl. 61 (1787).
B (numera föga br.): SINGELS-BARLAST, -BOTTEN, -BÄDD, se A.

 

Spalt S 2543 band 25, 1967

Webbansvarig