Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SINDAL sinda4l, stundom sin4dal (si´nndall Dalin; sinda’l WoJ (1891)), äv. SINDEL sin4del, r. l. m. (HH 1: 24 (1543) osv.) l. n. (G1R 9: 135 (1534) osv.); best. -en l. -n, ss. n. -et.
Ordformer
(cendal 1886. scijndill 1540. scindall 1541. scindell 1541. sijndell 15391583. sindal 1547 osv. sindall 15431569. sindeell 1541. sindel 15401939. sindell (cin-) 15341718. sindil- i ssg 1574 (: Sindil Dort). sindill 15411563. syndal 17611807. sÿnd all 1583. syndel 1561. syndell 15521560. zindeel 1585. zindel 15631815. zindell (szin-) 15501662)
Etymologi
[fsv. sindal, sindaal, sindall, syndal; liksom fd. syndael (d. sindal) av mlt. sindal, sindel, syndal, syndel, zindel; jfr mnl. sindael (holl. sindaal), mht. zindāl, sindāl, zindel (t. zindel, i ä. t. äv. syndal), (m)eng. cendal, sendal (i ä. eng. äv. sindal), (f)fr. cendal, it. zendale, mlat. cindalum, cendalum, sendallum, cendallum; sannol. bildat till lat. sindon (se SINDON)]
(förr) kostbart tyg (särsk. taft), i sht av linne l. siden; äv. om stycke (förr särsk. svepning) av sådant tyg. G1R 9: 135 (1534). Enn fenickie aff blåth och gåltt sindill. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 39. Suartt Sindell till Sorge binder. KlädkamRSthm 1583 B, s. 21 a. Wårs Herres Jesu Christi Lekamen bleff vthi en reen Sindel aff Linne begrafwen. Schroderus Os. 1: 238 (1635; lat. orig.: in sindone linea). SthmStadsord. 1: 81 (1641; bland sidenkrämares varor). (Hovskalden Guilbert) är .. / ett stoft i guldfodral, en träl / i flöjel och sindal. Fröding NDikt. 123 (1894). Med en blå sindal strök hon det utrunna blodet bort. Bååth WagnerS 4: 176 (1908). — jfr SILKES-, SILVER-SINDAL.
Ssgr: A (förr): SINDAL- l. SINDALS-, äv. SINDEL- l. SINDELS-BAND. (prydnads)band av sindal. Schroderus Os. 1: 278 (1635; på sko).
-DORT l. -TORT, n. (-dal- 1569. -del- 15611660. -dort(t) 15691660. -tort (-torth, -tortt) 15611577) [jfr ä. d. sindeldort; av mlt. l. ä. t. sindeldort, zindeldort, zindeltort m. m.; senare leden möjl. av ä. fr. tort, vriden, tvinnad (fr. tors), av lat. tortus, p. pf. av torquere, vrida (se tortyr), möjl. med syftning på tvinnade trådar (av silke o. enklare material) i tyget. — Jfr sidendort] (†) ett slags enklare sindal (av siden l. halvsiden, utan vattring). KlädkamRSthm 1561 H, s. 28 b. Därs. 1660, s. 22.
Ssg: sindeldorts-tröja. (†) 2SthmTb. 5: 147 (1576).
-FÄNNIKA. (-dels-) (†) fana l. flagga av sindal; jfr fännika 1. KlädkamRSthm 1583 C, s. 8 a. Därs. 1592 B, s. 97 b.
-FÖRHÄNGE~020, äv. -FÖRHÄNG~20 l. ~20. Nordström o. Dahlander ÖrebroSl. 143 (i handl. fr. 1589).
-GROSGRÄNG. (-del-) (†) grosgräng (se d. o. 1) av sindal; jfr siden-grosgräng. Swartt sindell groff gren. TullbSthm 29/10 1582. Därs. 27/5 1583.
-POST, sbst. (-del- 15621583. -dele- 1583) [senare leden av ovisst urspr.] (†) sindal av visst (sannol. något enklare) slag; jfr postsindel. TullbSthm 5/5 1562. KlädkamRSthm 1583 B, s. 16.
-TAFT. (-del-) [jfr t. zindeltaft] (†) mycket tunt o. lätt (siden)taft. Synnerberg (1815).
-TORT, se -dort.
-TÄCKE. Heidenstam Folkung. 2: 226 (1907; om sängtäcke).
B (†): SINDELE-POST, se A.

 

Spalt S 2539 band 25, 1967

Webbansvarig