Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SIEMENS si4mens, r.; i best. anv. utan slutart.; pl. =.
Etymologi
[jfr t. siemens; av namnet på den tyske elektroingenjören Werner von Siemens († 1892)]
fys. enhet för elektrisk ledningsförmåga (konduktans), utgörande det inverterade värdet av resistensen räknad i ohm (ofta tecknad S); jfr RECIPROK-OHM. BonnierKL (1927). IngHb. 1: 183 (1947).

 

Spalt S 2217 band 25, 1967

Webbansvarig