Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SHETLANDS- ʃät3lands~, äv. (numera bl. tillf.) SHETLAND- ʃät3land~.
Etymologi
[ssgsform av SHETLAND (fvn. Hjaltland, fär. Hetland, eng. Shetland, Zetland), ögrupp nordöst om Skottland, vanl. kallad SHETLANDSÖARNA (jfr eng. Shetland Islands)]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som tillhör l. avser l. (ytterst) härstammar från Shetlandsöarna. — Anm. I fackspr. användes ordet shetland l. shetlands [jfr t. o. eng. Shetland] elliptiskt, om shetlandstweed l. shetlandsull (se d. o. 2), stundom äv. om plagg av sådant material. KatalÅhlénHolm 37: 27 (1916: shetlands; om plagg). SvIndKal. 1920, 2: 338 (: shetlands; om shetlandsull). Shetland .. finns i .. kypertvävda, fiskben- el. mönstervävda kvaliteter. Varulex. Beklädn. 125 (1945).
Ssgr: A (numera bl. tillf.): SHETLAND-PONNY, -ULL, se B.
B: SHETLANDS-FISKE. fisk. beteckning på det storsjöfiske (bl. a. utanför Shetlandsöarna) som bedrives av fiskarbefolkningen på Sveriges västkust. TurÅ 1906, s. 31.
-FODER. foder (se foder, sbst.2 4) av shetlandsull (se d. o. 2). MärthaskolHb. 79 (1941).
-GARN. textil. garn av shetlandsull (se d. o. 1); äv. allmännare: fint, lätt, löst tvinnat yllegarn. NJournD 1857, s. 7.
-PONNY. (-land- 1886. -lands- 1873 osv.) [jfr eng. shetland pony] ponny tillhörande en från Shetlandsöarna härstammande ponnyras. UB 3: 373 (1873).
-TRÖJA. tunn, smidig (ytter)ylletröja (urspr. stickad av shetlandsull; se d. o. 1). Hamilton Dagb. 2: 116 (1917).
-TWEED. tweed av shetlandsull (se d. o. 1); äv. allmännare, om i kypertbindning vävt (grovt) ylletyg. IcaKurir. 1964, nr 42, s. 34 (äv. allmännare).
-ULL. (-land- 1952. -lands- 1941 osv.) [jfr eng. shetland wool]
1) ull från shetländska får. IllSvOrdb. (1955).
2) textil. i utvidgad anv., om virkat, glest, uppruggat o. poröst tyg av bomullsgarn med inslag av ull. MärthaskolHb. 169 (1941).

 

Spalt S 2087 band 25, 1967

Webbansvarig