Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SFRAGISTIKER -gis4tiker, m.||ig.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. sfragistiker; ytterst till gr. σφραγιστικός (se SFRAGISTISK)]
(i fackspr.) person (vetenskapsman) som sysslar med sfragistik. Ekbohrn (1904). Sin mest uppmärksammade insats gjorde .. (arkivarie P. B. Grandjean) som heraldiker och sfragistiker. Fornv. 1958, s. 75.

 

Spalt S 2074 band 25, 1967

Webbansvarig