Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SFORZANDO svortsan4do l. -dω, äv. sf- l. -ors- (sfårrsánndo Dalin), adv. Anm. I nottext användes oftast förkortningen sf l. sfz.
Etymologi
[liksom t., eng. o. fr. sforzando av it. sforzando, gerundivum av sforzare, motsv. fr. efforcer (se EFFORCERA). — Jfr SFORZATO]
mus. i fråga om spelsätt: med hastigt l. plötsligt förstärkande av ton l. ackord, med plötsligt ökad styrka, sforzato. Envallsson (1802). SohlmanMusiklex. (1952).

 

Spalt S 2074 band 25, 1967

Webbansvarig