Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEXTONDE säk3stonde2, räkn.
Ordformer
(sextende- i ssg 1562 (: sextendedehl). sextonde 1541 osv.)
Etymologi
[fsv. siäxtande; motsv. fd. sextennæ m. m. (d. sekstende), fvn. sextándi, nor. dial. sekstande; avledn. av SEXTON]
ordningstal till SEXTON. Sextonde århundradet, förr äv. sextonde hundratalet, om åren 1501—1600 (l. 1500—1599). Juda folck togho Azaria vthi hans sextonde åre, och giorde honom til Konung. 2Kon. 14: 21 (Bib. 1541). Biblar och .. (andra) skrifter, utgifne i det sextonde hundradetalet. Hof Skrifs. 276 (1753). (Hur) Gammal är du? — Femton på sextonde. Holmström Benj. 46 (1932).
Ssg: SEXTONDE- l. (vanl.) SEXTON-DEL. [fsv. siäxtandedel] Ett sextondels mantal. Sextondels not (mus.), not med ett tidsvärde utgörande en sextondel av helnotens. Sextondels paus (mus.), paus med samma tidsvärde som en sextondels not. Wardt .. Johan Person tilldömpt een sextendedehl uti thet laxfiske i Skällotta åå, som kallas Boommesforss. Rosén E14HNämnd 172 (i handl. fr. 1562). särsk.
a) mer l. mindre elliptiskt.
α) mus. om sextondels not (l. ton motsv. sådan not). När fyra tilsammans dragne sextonde- eller åttonde-delar gradatim gå up- eller nedföre, så (osv.). Londée Kellner 11 (1739). Minst sextondelar / Är takten till hans (dvs. Amors) symfoni. Nyberg 3: 144 (1842). Claëson Lockhart Farväl 96 (1934).
β) (†) om sextondels tunna. GT 1787, nr 55, s. 4. Weste FörslSAOB (c. 1815).
γ) om (hemman om ett) sextondels mantal. Aminoff Krigsg. 190 (1904).
b) (numera föga br.) i gen. sg., i utvidgad anv.: (ytterst) obetydlig. Kandidaten (som avbrutits i sin filosofiska utläggning) behöfde blott en liten sextondedels vink för att ånyo med full fart komma in i sitt system. Bremer Hem. 1: 54 (1839). Karlfeldt Bang Tine 55 (1902).
Ssgr: sextondels-bonde. (numera bl. mera tillf.) till -del a γ: bonde brukande ett hemman om ett sextondels mantal. Hedenstierna Bondeh. 1 (1885).
-polska. dans. till -del a α: polska i tretakt med övervägande sextondelar; jfr polonäs 1, släng-polska. Landsm. XII. 5: 2 (1893).

 

Spalt S 2062 band 25, 1967

Webbansvarig