Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEXTERN sekstæ4rn, r. l. m. l. f. (VRP 17/10 1729 osv.) ((†) n. SkaraStiftJordeb. 81 (1540), HA 8: 157 (c. 1820)); best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. = (ss. n. -et); pl. -er (BtÅboH I. 7: 92 (1635) osv.) ((†) ss. n. =, 2RARP 11: 159 (1739), HA 8: 157 (c. 1820)).
Ordformer
(-tern 1540 osv. -tärn 1729)
Etymologi
[jfr t. o. eng. sextern, mlat. sexternus; till lat. sextus (se SEXTA) efter mönster av KVATERN]
(i fackspr.) lägg av sex ark papper; särsk. (i sht i skildring av ä. förh.) om handskrivet lägg av sex ark papper (utgörande del av t. ex. protokoll). SkaraStiftJordeb. 81 (1540; i jordebok). Stockholms Brefwen i 3 Sexterner häftade. Schück VittA 2: 321 (i handl. fr. 1693). Mårten Holk .. / Satt och skref på sin Sextern (dvs. sysslade med renskrivning i verken), / Dammig, i surtouten. Lenngren (SVS) 2: 264 (1816). (C. M. Bellman) hade .. blivit en av de många unga herrar i verken som skrev sina sexterner med tankarna på annat håll. IllSvLittH 2: 252 (1956).
Ssgr: A: SEXTERN-MÄSSIG. (†) om (försvars)-skrift: omständlig, långrandig (eg. omfattande en l. flera sexterner). MoB 4: 156 (1795).
-SKRIVARE. (-tern- 17331854. -terne- 1758)
1) (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) person som (eg. i sexterner) renskriver protokoll o. d.; förr äv. oeg., liktydigt med: okritisk avskrivare. Dalin Arg. 1: 202 (1733, 1754). Man må .. icke (på grund av prydligheten hos en avskrift som han gjort) dömma Prof. Schenmark för en Sexternskrifvare .. ty han afskref alt med granskning. Kellgren (SVS) 5: 527 (1791). Dalin (1854).
2) (†) pennfäktare (se d. o. 2). Alle wåre Sextern- och Tidningsskrifware, alle fuskare-Skribenter. Brunkman SvGr. 10 (1767). Dalin (1854).
-SKRIVNING. (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) jfr -skrivare 1; särsk. (†) oeg., liktydigt med: okritisk avskrivning l. kompilation. Kellgren (SVS) 5: 531 (1791).
B (†): SEXTERNE-SKRIVARE, se A.

 

Spalt S 2058 band 25, 1967

Webbansvarig