Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEXLING säk3sliŋ2 l. (i bet. 5) SESSLING säs3liŋ2, förr äv. (i bet. 5 a) SÖSSLING, i bet. 1, 4, 5 r. l. m., i bet. 2 m.||ig., i bet. 3 m.; best. -en; pl. -ar (Stiernman Com. 3: 348 (1665) osv.) ((†) -er Banér GenGuvBer. 17 (i handl. fr. 1665)).
Ordformer
(sess- (ses(z)-) 1665 (i bet. 5) osv. sex- 1530 osv. säss- c. 1635 (möjl. att läsa söss-; i bet. 5 a)1665 (i bet. 5 b). söss- 1637)
Etymologi
[fsv. siäxling (i bet. 5 a); jfr d. seksling, ä. d. äv. søsling, mlt. ses(se)linc, söslinc, t. sechsling; avledn. av SEX, räkn.; formerna sessling, sässling, sössling äro lånade från mlt.]
1) (†) sjättedel. Skall (gruv-)fogethen förslåå (dvs. beräkna) thet godz som fallt föris, och aff huario mark wärde tagha en sexlingh som priuilegien vth tryckie. G1R 7: 145 (1530).
2) barn som fötts samtidigt som fem andra av samma moder; jfr 3. Eira 1888, s. 419. Hormonbehandlad födde sexlingar(.) Alla barnen dog. SvD(A) 1965, nr 273, s. 3 (rubrik).
3) i pl. (best.), om en av sex (urspr. fem) medlemmar bestående falang inom den socialdemokratiska partigruppen i Finlands riksdag, vilken efter freden mellan Finl. o. Sovjetunionen 1940 starkt kritiserade partimajoritetens utrikespolitik o. sedermera uteslöts ur partiet. SvD(A) 1944, nr 310, s. 4. 2SvUppslB (1953).
4) (†) i sg. best., om den bohuslänska sexmannadansen. På kustlandet brukas en .. dans, Sexlingen, hwilken troligen äfwen är egendomlig för Bohuslän. Den utföres af tre par, hwilka korswis löpa om hwarandra. Holmberg Bohusl. 2: 56 (1843). SKL (1850).
5) (förr) om mynt.
a) (numera bl. tillf.) (tyskt) mynt om sex penningar (se PÄNNING I 1). Schroderus Dict. 72 (c. 1635). Myntföreningen af 1424, mellan Dr. Philippa och några Hansestäder, påbjuder ett nytt slags mynt, Sesling, 11 1/4 lödigt, lika med en half lybsk skilling. Frey 1847, s. 460.
b) koppar- l. silvermynt om 1/6 öre; särsk. (o. numera företrädesvis) om ett 1666—1718 präglat skiljemynt med värdet 1/6 öre silvermynt (l. ett halvt öre kopparmynt). Stiernman Com. 3: 348 (1665). (Från Sigismunds tid) finnas hans marker, 4. öre, 3. öre, 2. öre, 1. öre och halföre-stycken, fyrkar och sexlingar af 1593. 94. 96. och 98. Dalin Hist. III. 2: 453 (1762). SvUppslB (1935).
Ssgr: (2) SEXLINGS-BÖRD. = -födsel. SAOL (1950).
(2) -FÖDSEL. födsel av sexlingar; jfr -börd. SAOL (1950).
(5 b) -MYNTNING. (förr) myntning av sexlingar. 2VittAH 23: 158 (1857, 1863; om ä. förh.).
(5 b) -STÄMPEL. (förr) stämpel använd vid myntning av sexlingar. 2VittAH 23: 268 (1857, 1863; om ä. förh.).

 

Spalt S 2054 band 25, 1967

Webbansvarig