Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEXAGESIMAL säk1sage1sima4l, ngn gg -je1-, adj.; adv. (mera tillf.) -T.
Etymologi
[jfr t. o. eng. sexagesimal, fr. sexagésimal; av mlat. sexagesimalis, till lat. sexagesimus (se SEXAGESIMA)]
(i fackspr.) som har avseende l. grundar sig på talet sextio l. en (genomgående) indelning i sextiondelar; vari talet sextio ingår ss. indelningsgrund; särsk. i fråga om vinklar l. tidsindelning; jfr SEXAGENAR. Björkman (1889). Babyloniernas mest kända och mest betydelsefulla insats är det sexagesimala siffersystemet. 2SvUppslB 2: 1043 (1947). Vår vinkel- och tidsindelning, som i det väsentliga är sexagesimal, är ett arv från den babyloniska astronomien. Därs. 1044.
Ssgr (i fackspr.): SEXAGESIMAL-BRÅK. [jfr t. sexagesimalbruch] (numera föga br.) bråk (se bråk, sbst.1 2) enligt sexagesimalt räknesystem. ConvLex. 7: 1249 (1837). PedT 1900, s. 49.
-DELNING. [jfr t. sexagesimalteilung] sexagesimal delning; särsk. i fråga om vinklar. 2NF 10: 66 (1908).
-INDELNING~020. [jfr t. sexagesimaleinteilung] (numera bl. mera tillf.) = -delning. ConvLex. 7: 1249 (1837).
-SYSTEM. [jfr t. sexagesimalsystem] sexagesimalt tal- l. räknesystem. Grimberg VärldH 1: 494 (1926).

 

Spalt S 2053 band 25, 1967

Webbansvarig