Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEXAGENAR, adj.
Etymologi
[jfr eng. sexagenary; av lat. sexagenarius, till sexageni (se SEXAGEN)]
(†) sexagesimal. Astronomi (ha vid indelning av cirkeln) i fordna tijder gånget upför ifrån Grader, genom en Sexagenar förökning, i det de af 60 Grader hafwa giordt en Sexagena prima, sampt af den åter en secunda (osv.). Rålamb 4: 39 (1690).

 

Spalt S 2053 band 25, 1967

Webbansvarig