Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SENEGA se4nega, stundom 040 (jfr senègarót Dalin 2: 770), r. l. f.; best. -an; förr äv. SENEG, r. l. m. l. f.
Ordformer
(seneg 1815. senega 1815 (: Senegarot), 1828 osv.)
Etymologi
[jfr t. senega, seneg, seneka, fr. sénéga; av eng. senega, seneca, (den torkade roten av) växten Polygala seneca Lin., utlöst ur förbindelserna senega root, seneca root, seneca (rattle)-snakeroot, senegarot, till Seneca, namn på irokesiskt indianfolk i östra Nordamerika, av mohikanspr. A’sinnika, eg.: stående klippa; roten av Polygala seneca Lin. användes urspr. av detta indianfolk ss. medel mot ormbett. — Jfr SENEGIN]
1) ss. förled i ssgr betecknande rot av den nordamerikanska växten Polygala seneca Lin. l. ngt som är berett av l. har samband med denna rot.
2) i sht farm. elliptiskt för SENEGA-ROT. Synnerberg (1815; ss. ämnesnamn). Renander Wernstedt (1965).
Ssgr (till 1): SENEGA-BRÖSTSAFT~02 l. ~20. farm. bröstsaft innehållande senegasirap. BenämnApoteksv. 99 (1930).
-ROT. [jfr t. senegawurzel; efter eng. senega l. seneca root] i sht farm. (torkad) rot med rotstock av den i Nordamerika förekommande växten Polygala senega Lin., i sht använd ss. slemlösande medel vid luftrörskatarr o. d., förr äv. nyttjad ss. medel mot ormbett; vanl. ss. ämnesnamn; förr äv. om växten. Synnerberg (1815; ss. ämnesnamn). Senegarot. Apoteksvext. Vexer i Nordamerika. Scheutz NatH 257 (1843).
-SIRAP. [jfr t. senegasirup] farm. på utdrag av senegarot framställd sirap använd ss. slemlösande medel vid luftrörskatarr o. d. Ekbohrn 2: 360 (1868: senega-syrup).

 

Spalt S 1901 band 25, 1967

Webbansvarig