Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SENAR sena4r, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. senar, eng. senarius, fr. senaire; av lat. senarius, elliptiskt för versus senarius, av versus (se VERS) o. senarius, som utgör l. består av sex, till seni, sex vardera, till sex (se SEX, räkn.)]
metr. orimmad sexfotad jambisk vers med (svag) fritt placerad cesur, jambisk trimeter. Lyceum I. 2: 53 (1810). Senaren, hvilken i sin äkta grekiska byggnad alltsedan Tegnérs ”Försoningen” (1821) äfven blifvit ett svenskt versmått. Cavallin (o. Lysander) 7 (1879). (Sjövall o.) Wistrand LatPoesi 74 (1954).

 

Spalt S 1895 band 25, 1967

Webbansvarig