Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEMINANT, adj.
Etymologi
[av lat. seminans (gen. -antis), sående, p. pr. av seminare (se SEMINERA); bet. sannol. beroende på inverkan från SEMINANT, sbst. 2]
(†) om landområde: som bär (förhållandevis mycket) säd, bördig. Aggerhus och Christiansands läner, hvilka äro de ende någorlunda seminanta, skulle (under K. XII:s fälttåg mot Norge) strax tagas i besittning. HSH 7: 241 (c. 1800).

 

Spalt S 1841 band 25, 1967

Webbansvarig