Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEMIN- semi3n~.
Etymologi
[förkortning av (artificiell) insemination (se under SEMINATION); förleden tidigast använd av redaktör T. Nilsson-Leissner i SDS 1943, nr 315, s. 14]
ss. förled i ssgr: som tillhör l. har avseende på l. sker gm l. sysslar med överföring av sperma på konstlad väg l. (i ssgn SEMIN-TJUR) lämnar sperma för sådan överföring, seminations-.
Ssgr: SEMIN-AVEL. avel varvid befruktningen sker gm överföring av sperma på konstlad väg. SDS 1943, nr 329, s. 16.
-BARN. (mera tillf.) provrörsbarn. SDS 1948, nr 331, s. 2.
-BEFRUKTA, -ning. befrukta (husdjur) gm överföring av sperma på konstlad väg. SvD(B) 1946, nr 144, s. 2.
-BEHANDLA, -ing. jfr -befrukta. SAOL (1950).
-FÖRENING. förening (se d. o. 7 c) med seminverksamhet ss. syfte. SDS 1943, nr 315, s. 14.
-INSTITUT. jfr -station. GHT 1944, nr 252, s. 7.
-RÖRELSE. jfr -verksamhet. SDS 1944, nr 9, s. 14.
-STATION. plats l. särskilt uppbyggd anläggning där en l. flera semintjurar l. ett l. flera andra i seminverksamhet använda handjur äro stationerade. UNT 1948, nr 265, s. 4.
-TJUR. tjur som lämnar sperma för överföring till kor på konstlad väg. SDS 1943, nr 315, s. 14.
-VERKSAMHET~002, äv. ~200. verksamhet som består i l. syftar till överföring av sperma på konstlad väg. ST 1945, nr 42, s. 20.
-VETERINÄR. veterinär som sysslar med seminverksamhet. GbgP 1949, nr 14, s. 5.

 

Spalt S 1840 band 25, 1967

Webbansvarig