Publicerad 1966   Lämna synpunkter
SEGNA, r. l. m.? l. f.?
Etymologi
[till (SEG, adj., l.) SEGNA, v.1]
(†) seghet (se d. o. 1). (Moss- o. jäsjordar o. d.) kunna .. mycket omlagas och förbättras, såsom med Kalk, Aska, Hästdynga etc. hwilket kan betaga Jordmonens kalla natur, samt bryta honom från des segna och syra. Salander Gårdsf. 162 (1731, 1758).

 

Spalt S 1713 band 25, 1966

Webbansvarig