Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SEGELSTEN se3gel~ste2n, förr äv. SEGERSTEN, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(segel- 15381930. seger- 15601852. segl- 1712. sägel- c. 1600. säger- 1525 (: sæghersthena bergh)1746)
Etymologi
[fsv. säghlsten; jfr fd. sighælsteen (d. sejlsten, ä. d. äv. sejersteen), nyisl. segulsteinn; sannol. av mlt. segelstēn (av segelen o. stēn; se SEGLA resp. STEN), motsv. mnl. seilsteen (holl. zeilsteen), mht. sigelstein, segelstein (ä. t. segelstein); benämningen syftar på magnetens användning inom navigationskonsten (jfr KOMPASS); formerna med r bero sannol. (åtminstone delvis) på anslutning till SEGER, sbst.1 (l. SEGER-STEN, sbst.2)]
(numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) naturligt magnetisk järnmalm; särsk. om (långsträckt) stycke av sådan malm; jfr MAGNET-STEN; äv. allmännare: magnet l. kompass; äv. bildl. (jfr MAGNET b). (Lat.) Magnes (sv.) seghelsteen han drager iern til sich. VarRerV 51 (1538). Item skall qwinnan som pijnas med barn hålla en segersten i sin hand, tå föder hon sachtmodeligh snartt och lyckosampt. OMartini Läk. 35 (c. 1600). Segelstenen är uppfunnen här i Nordsiön eller Östersiön hoos Hyperboreos. JTBureus (1610) i 2Saml. 4: 40. Segersteenen wender sigh enda i Norr. Schroderus Comenius 88 (1639; t. texten: Der Magnetstein). Män säll ok trefald säll! then som sigh weet at wända, / Hwart Himlens Segel-Steen draer Sinnet. Lucidor (SVS) 317 (1673). Magnet. Segelsten. .. Är en jernmalm, hvilken lagder vid jernfilspån eller jernbitar, straxt drar dem til sig; visar ock polerna. Wallerius Min. 262 (1747). (G. Bonde) som såg sitt Sjö-Ur omvridit, dess Segersten rubbad, Sjö-korten ändrade och oväder upstiga mot horizonten, refvade sine segel. Tilas ÅmVetA 7/6 1766, s. 22 (i bild, i fråga om politisk omvälvning). UpplFmT 44: Bil. 288 (1930; i referat av J. T. Bureus’ framställning).
Ssgr (†): A: SEGELSTENA-BERG. malmberg innehållande magnetisk järnmalm. Thet sæghersthena bergh som her wthij östhergöthlandt fwnneth ær. G1R 2: 197 (1525).
B: SEGELSTENS-GRUS. malmgrus av magnetisk järnmalm. Segersteens grus .. som han hadhe tagit i Östergötland. Bureus Suml. 33 (c. 1600).

 

Spalt S 1645 band 24, 1965

Webbansvarig