Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SEAMÅTT se3a~mot2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[ssg med MÅTT, sbst.4; förleden av hebr. seā]
(i bibeln) mått för mätning av torra varor, motsv. 1/3 efa l. omkring 12 liter. En graf, så wid att twå Sea-mått korn der hade kunnat utsås. 1Kon. 18: 32 (öv. 1862; äv. i Bib. 1917; Bib. 1541: kornmååt). Tag tre sea-mått fint mjöl, knåda det och baka kakor. 1Mos. 18: 6 (Bib. 1917; Bib. 1541: måått). jfr: Tu kornmått wid (dvs.) eg. till en rymd af twå Seah. Melin HelSkr. 1Kon. 18: 32 (1862; förklaring i not). jfr äv.: Sea. Rymdmått motsvarande omkr. 12 liter. Bib. 1917, Ordförkl. s. 434.

 

Spalt S 1529 band 24, 1965

Webbansvarig