Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCRIPTGIRL skrip4t~gœ1rl l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, f.; best. -en; pl. -s.
Etymologi
[av eng. scriptgirl, av script, (hand)skrift, manuskript, scenario (se SKRIFT), o. girl, flicka, av omtvistat urspr.]
vid inspelning av film l. televisionsprogram o. d.: kvinna (flicka) som kontrollerar (i detalj) att anordningarna från en scen till en annan är riktiga o. att aktörerna följa manuskriptet o. d., skripta. Vi 1950, nr 15, s. 5. Scriptgirlen .. bläddrar i manuset (vid en filminspelning). DN(A) 1954, nr 28, s. 8.

 

Spalt S 1452 band 24, 1965

Webbansvarig