Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCRATCH skrat4ʃ l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, sbst. oböjl.
Etymologi
[av eng. scratch, rispa, hastigt o. ojämnt dragen linje, scratch, till scratch, rispa, klösa, krafsa, sannol. uppkommet gm en under påverkan av ä. eng. cratch, klösa (möjl. besläktat med lt. kratten, se KRATTA, v.1), skedd ombildning av scrat, klösa, av meng. scratten, klösa, motsv. mht. schratzen, kratsa, möjl. besläktat med lt. kratten (se ovan)]
sport.
1) (i sht förr) i fråga om handikapptävling i löpning (förr äv. cykling): linje varifrån tävlande som icke fått försprång startar (i sht i sådana uttr. som starta från scratch); ofta i adverbiell anv.: från l. på scratch(linjen), i sht i uttr. starta l. löpa scratch, starta osv. från scratch(linjen), stå scratch (jfr 2), stå på scratch(linjen), delta utan att ha försprång (äv. övergående i 3). Handicap. 4000 meter (cykling). Mauseth, 150 meter försprång, segrade på 6.08; Bottolfsen, scratch, (fick tiden) 6.08 1/5 .. Svend Hansen från scratch och Öfverström på 280 m. deltogo jemte fyra andra utan att blifva placerade. TIdr. 1895, s. 354. NordIdrL 1902, s. 286 (: löpte scratch). Den, som har anmält den bästa tiden, startar scratch och lämnar försprång åt de övriga deltagarna. Zander Löpn. 82 (1918).
2) i utvidgad anv., ss. beteckning för att en tävlande icke har handikapp i tid l. poäng o. d.; i sht i uttr. stå (på) scratch (jfr 1), icke ha handikapp; särsk. dels ss. beteckning för att en simmare icke får försprång i tid, dels (i sht förr) ss. beteckning för att en tävlande i hopp l. kast icke får tillägg till sin verkliga prestation vid beräkning av resultatet, dels ss. beteckning för att en spelare i tennis o. d. räknar poäng från noll, dels ss. beteckning för att en golfspelare anses kapabel att spela en rond på en golfbana med det antal slag som utgör den beräknade normen för banan; jfr 3. Rekord sattes å 100 meter (simning) af Hj. Johansson, hvilken stod scratch. NordIdrL 1902, s. 226. IdrBl. 1924, nr 22, s. 8 (i längdhopp). I april 1953 finns det i Sverige endast en spelare på + 1 samt två på scratch. Runfelt Cox LärGolf 13 (1953). Svensson .. står .. på scratch. Johansson Tennis 57 (1957).
3) scratchman; stundom svårt att skilja från 1 o. 2. Nästa tävling var ett lopp på 600 yards. Stod som scratch i finalen och när klockan ringde låg jag 5:a, men plockade upp den ena efter den andra, och vann med 2 yards. ESundblad i IdrBl. 1924, nr 60, s. 7.
Ssgr (i allm. till 1, 2; sport.): (1) SCRATCH-LINJE. [jfr eng. scratch line] (i sht förr) IdrBl. 1924, nr 60, s. 7 (i löpning).
(1) -LOPP. [jfr eng. scratch race] (i sht förr) jfr -tävling. NordIdrL 1900, s. 275.
-MAN; pl. -män. [jfr eng. scratch man] tävlande som icke erhållit handikapp; jfr scratch 3. NordIdrL 1902, s. 226 (i simtävling). IdrBl. 1924, nr 22, s. 8 (i löpning).
(2) -SPELARE. jfr -man. Tisell Golf 41 (1941).
-TID. (numera mindre br.) tid som scratchman noterat i simning l. (i sht förr) löpning. IdrBl. 1924, nr 4, s. 5 (i löpning).
-TÄVLAN. = -tävling. Östergren (1938).
-TÄVLING. tävling vari ingen deltagare erhåller (erhållit) handikapp. SAOL (1950).

 

Spalt S 1451 band 24, 1965

Webbansvarig