Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCINTILLO- ʃin1tilo- l. -lω-, l. 101— l. 010—, äv. si- l. ski-.
Etymologi
[jfr t. szintillo-, eng. o. fr. scintillo-; till lat. scintilla, gnista, av ovisst urspr. — Jfr SCINTILLERA]
i ssgr betecknande ngt som har avseende på scintillation(er).
1) motsv. SCINTILLATION 1.
2) motsv. SCINTILLATION 2.
Ssgr: (2) SCINTILLO-GRAF1004 l. 0104. med. scintigraf. NordMed. 1954, s. 1385.
(2) -GRAFI10104 l. 010—. med. scintigrafi. NordMed. 1954, s. 1385.
(2) -GRAM 1004 l. 0104. [jfr fr. scintillogramme] med. scintigram. NordMed. 1954, s. 1385.
-METER10040 l. 010—. [jfr t. szintillometer, eng. scintillometer, fr. scintillomètre]
1) astr. till 1: apparat för mätning l. undersökning av stjärnornas scintillation. Ekbohrn (1904).
2) (mera tillf.) tekn. till 2: (portabel) scintillationsräknare. SvD(A) 1958, nr 263, s. 4.
(2) -SKOP1004 l. 0104. [jfr t. szintilloskop, eng. o. fr. scintilloscope] (i sht förr) fys. = scintillations-mikroskop. 2SvUppslB 23: 739 (1952).

 

Spalt S 1444 band 24, 1965

Webbansvarig