Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCIENTISM säj1entis4m l. saj1-, l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. szientismus, fr. scientisme; till det eng. uttr. Christian science, av christian, kristen (se KRISTEN), o. science, vetenskap (se SCIENS). — Jfr SCIENTIST]
(mera tillf.) om den religionsform som omfattas av en av Mary Baker Eddy i Nordamerika under senare hälften av 1800-talet grundad religiös rörelse (Christian science), vilken karakteriseras av uppfattningen att allt ont liksom allt kroppsligt l. materiellt är illusion o. vars anhängare i sht äro kända för att utifrån denna uppfattning söka bota sjukdom gm själslig terapi l. helbrägdagörelse. 2NF (1916). Scientisterna utbasunera högt alla de sjuka, som genom scientismen blivit botade. Briem RelSurrog. 141 (1926).

 

Spalt S 1441 band 24, 1965

Webbansvarig