Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHYTTGÄLB ʃyt4~gäl1b, äv. 3~2 (schy`ttgä´llb Dalin), äv. (numera bl. ngn gg om ä. förh.) SITTGÄLB sit4~gäl1b, äv. 3~2, förr äv. SCHUTTGÄLB (schu´ttgelb Weste) l. SKETGÄLB l. SKETTGÄLB l. SKITGÄLB l. SKITTGÄLB, n. (TullbSthm 5/6 1581 osv.) ((†) r. l. m. Weste (1807), Björkman (1889)); best. -et; äv. SCHYTTGULT ʃyt3~2lt, förr äv. SCHUTTGULT l. SKETGULT, adj. n. sg. i substantivisk anv.
Ordformer
(scheet- 1581. schut- 1797. schutt- 16801873. schytt- (schütt-) 1785 osv. sigt- c. 1775. sit- 17491778. sitt- 17621891, 1936 (om ä. förh.). skieett- 1604. skiett- (schiett-) 16891756. skijt- 1679. skit- 15611797. skitt- (schitt-) 15821789. -giell 15781718. -gälb (-gelb) 1749 osv. -gäll (-gell) 15611679. -gult (-gultt) 15811940. -hiellm 1689. -hjelp (-llp) 1762c. 1775. -jelb 1808)
Etymologi
[jfr d. skytgult, sitgult (ä. d. äv. sitgelb, skitgult), t. schüttgelb (ä. t. äv. sittgelb); av (resp. efter mönster av) holl. schijtgeel; förleden är sannol. urspr. schijt-, ssgsform av schijten, ha avföring (se SKITA), i ssgn schijtbezie, getapelsbär (med anv. dels ss. avföringsmedel, dels för framställning av schyttgälb), men har sedermera anslutits till schijt, exkrementer (se SKIT); senare ssgsleden är geel, gul (se -GÄLB); i d., t. o. sv. har ordet ombildats på olika sätt (särsk. i eufemistiskt syfte)]
1) (i sht förr) (ss. målarfärg l. för färgning av konditorivaror o. d. använt) gult l. gulbrunt färgämne berett gm avkok av vissa växter l. växtdelar, särsk. av vau l. avignonbär l. färgginst l. gurkmeja (vanl. tillsatt med alun o. blandat med finmalen krita); jfr SAFT-GULT. ArkliR 1561, avd. 9. Sittgelb. .. göres utaf bären af Rhamnus infectorius, som läggas i blöt och kokas, hvartil blandas askan af vinref eller krita, för att gifva färgen stadga såsom en Lacca. Miniatursk. 93 (1784). Sittgelb, Schüttgelb .. Göres gemenligen på det sättet, at gurkmeja kokas med 1/4 del alun, uti vatten til full mättning uplöst, til en gul såppa, som silas och slås på fint rifven krita. Rinman 2: 632 (1789). Sittgelb, schüttgelb .. kommer (vanligen) i handeln i form af små toppar af mer eller mindre djup och vacker gul färg, som helt och hållet bestämmer varans värde. Almström Handelsv. 599 (1845). Simmons Jönsson 470 (1935).
2) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) i utvidgad anv. av 1, om (gulvitt) hårpuder (möjl. innehållande schyttgelb, i bet. 1). Till mötet skulle soldaterne föra med sig ”sittgelb” (puder), ”krita till sigthjelp”, och piskband. Björlin BildSvKr. 83 (cit. fr. c. 1775); jfr Fatab. 1936, s. 116.
Ssg (†; till 1): SCHYTTGÄLB-GUL, sbst. = schyttgälb 1. BoupptSthm 20/8 1679 (: skijtgellgåhl).

 

Spalt S 1432 band 24, 1965

Webbansvarig