Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHY ʃy4 (vanl. kort) (Anm. Vokalen uttalas ofta mycket svagt o. vokaltecknet återger stundom endast en labialiserad färgning av sj-ljudet), äv. (mindre br.) SCHYSS ʃys4 (jfr anm. ovan), interj.
Ordformer
(schy 1735 osv. schyss 19131927)
Etymologi
[sv. dial. schy, schyss; vokalisering av l. identiskt med SCH resp. SCHSS (se SCH anm. 1:o); jfr Ideforss PrimInterj. 1: 321 f. (1928)]
(i sht i vissa trakter) ss. uppmaning till tystnad l. lägre tal o. d.: sch, hyssj; jfr SCHYT, interj. Kling Spect. I 2 a (1735). Schy! .. tyst, tala aldrig om’et! MCramær (1846) hos Schöldström Skämt. 152. Schy! sitt nu bara stilla och ramla inte af stolen; jag skall bara tända på ljuset. Jolin StudMajnatt 129 (1847). Schyss. .. hon tystade honom, rodnade och fortsatte (osv.). SDS 1927, nr 163, s. 14.

 

Spalt S 1432 band 24, 1965

Webbansvarig