Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHWER, adj.
Etymologi
[av t. schwer (se SVÅR)]
(†) svår. Emedan migh min tienst aff een part så schver och belastigh giordes, att jagh heller vilde varra dödh een ij sådant beschver lenger at konne continuera. ELarsson (1629) i OxBr. 11: 428.

 

Spalt S 1430 band 24, 1965

Webbansvarig