Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHWEIZISK ʃväj4tsisk, äv. sväj4tsisk, förr äv. SCHWEIZERSK l. SCHWEIZERISK l. SVETSISK l. SVITSERSK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(schweiz- (-ej-, -ts-, -tz-) 1790 osv. svejts- (sw-, -ei-, -tz-) 16821821. swets- 1821. svits- (sw-, -tz-) 15971769. -erisk 16821805. -ersk 1597c. 1840 (: schweizerskan, sg. best.). -isk 1753 osv.)
Etymologi
[jfr d. svejtsisk, schweizisk, svejtsersk, schweizer(i)sk, t. schweizerisch; till SCHWEIZ o. SCHWEIZARE]
som har samband med l. avseende på l. är karakteristisk för Schweiz l. schweizarna; som hör till l. härrör från l. finns i Schweiz; schweizer-; i pl. förr äv. i substantivisk anv., om schweizare; jfr HELVETISK, adj.2 De schweiziska alperna. Schweiziska varor, ur, viner. Schweizisk ost, schweizerost. (Det) schweiziska edsförbundet, i sht förr äv. förbundet, förr äv. edsförvantskapet, om den schweiziska förbundsrepubliken (som har sitt ursprung i ett 1291 mellan kantonerna Schwyz, Uri o. Niederwalden slutet förbund). Thenn switzerske bonden Jacob Dobler. 3SthmTb. 2: 172 (1597). The Switzerske, som til berörde Disputation (i Baden i Aargau 1526) woro församlade, begärade aff the andre (dvs. de icke representerade schweiziska städerna m. m.) bådhe medh Breeff och Bodskap, at the och så wille sända sine vthskickade til bestämde Disputation, i synnerheet Zwinglium. Schroderus Os. III. 1: 73 (1635). Lenæus Hübner 152 (1726: Switzerska förbundet). Holmberg 1: 1016 (1795: Sweitserska edsförvantskapet). Schweitzerska Republiken. LBÄ 42—43: 20 (1800). Schweitziskt förtjusande omgifningar. Crusenstolpe Mor. 1: 119 (1840). De schweiziska utomhusmöblerna var av en helt annan karaktär än inomhusmöblerna. Form 1948, s. 31.
Avledn.: SCHWEIZISKA, f. schweizisk kvinna. Holmberg 2: 833 (1795: Sweitserska). Stiernstedt Attentat 66 (1942).

 

Spalt S 1429 band 24, 1965

Webbansvarig