Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHWABISK ʃva4bisk, förr äv. SCHWÄBISK l. SVABISK l. SVÅBISK l. SVÄBISK, adj. ((†) n. = (TullbSthm 20/10 1557 (: Suåbisch Cläde), Därs. (: Suabisch kläde))); adv. -T.
Ordformer
(schwab- 1635 osv. schwäb- 1633. suåb- 1557. swab- (suab-) 15571680. sveb- 1631. swäb- 16101633. -esk 1691. -isch 15571633. -isk 1557 osv.)
Etymologi
[jfr t. schwäbisch (mht. swæbisch); till SCHWAB(E) (se SCHWABARE) o. SCHWABEN]
som är schwabare; som utgör l. härrör från l. har avseende på l. utmärker Schwaben. Suabisch kläde. TullbSthm 20/10 1557. (År 1488) begyntes .. thet Schwabiske Förbundet, hwaruti förnemlige Furstar och Herrar wore infattade. Schroderus Os. 2: 800 (1635). De schwabiska Hohenzollrarna. DN(B) 1961, nr 5, s. 9.
Avledn.: SCHWABISKA, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) kvinnlig invånare i Schwaben. Weste FörslSAOB (c. 1815).
2) om den tyska dialekt som talas i Schwaben. Weste FörslSAOB (c. 1815).

 

Spalt S 1422 band 24, 1965

Webbansvarig