Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHURR?, m.; anträffat bl. i pl. schurrer.
Etymologi
[av ä. t. schurren, pl.; av polska ciura, ciora, trossdräng, trosspojke, i pl.: tross; jfr ukr. džura, čura, cjura, kosackisk tjänare i fält; sannol. av turkspr. čora, cora, ridknekt, stalldräng]
(†) soldat tillhörande tross i polsk här. AOxenstierna 4: 363 (1629). Baakom (de främsta avdelningarna av ryttare i den polska slagordningen i slaget mellan svenskarna o. polackerna i Gurzno 1629) .. våre (dvs. voro) stältte alle kossakerne och dragunerne, och så baakom dem och effterst alle deehres schurrer. Därs. 366.

 

Spalt S 1419 band 24, 1965

Webbansvarig