Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHRÄCKSKANS, m.; pl. -er.
Ordformer
(schräck- 1691. schräk- 1691. -skantz)
Etymologi
[av t. schreckschanze, av schreck (se SKRÄCK) l. schrecken, skrämma, förskräcka (se SKRÄCKA), o. schanze (se SKANS, befästning m. m.)]
(†) redutt (se d. o. 1). Är .. (floden som flyter genom staden) bredh, så lägger man 2 Schräckskantzer, een på hwar Strand, där man kan insättia Skiltwachter. Rålamb 8: 42 (1691). Därs. 43.

 

Spalt S 1418 band 24, 1965

Webbansvarig