Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHODDY ʃod4y l. ʃod4i l. SHODDY ʃod4y l. ʃod4i, r. l. m. (Dalin 707 (1871) osv.), äv. (numera föga br.) n. (SAOL (1900), Därs. (1923)); best. -n resp. -t.
Ordformer
(schoddy 1877 osv. shoddy 1855 osv.)
Etymologi
[av eng. shoddy, lumpull, tyg av sådan ull, mindre stenar i stenbrott, sämre kol, ngt värdelöst; av ovisst urspr.; möjl. besläktat med eng. shoade, shode, fragment av malm i jord, samhörigt med feng. scādan, dela, skilja (se SKEDA)]
textil. rivull l. konstull vari (riven) ovalkad helyllelump (o. annat tidigare jämförelsevis föga bearbetat ylle, t. ex. upprepat stickgarn, kamgarns- o. kardullsändar, söndertrasade garnspolar o. d.) ingår; äv. allmännare: rivull l. konstull; äv.: schoddytyg. Åstrand 2: 265 (1855). Dalin 707 (1871; om schoddytyg). Schoddy eller konstull, alla slag, färgad eller ofärgad. SFS 1906, nr 38, s. 38. Shoddy är en sådan konstull, som utvinnes ur mera långhårigt material, t. ex. strumpor, stickningsmaterial och kamgarn. Fröberg Skrädd. 15 (1941). — särsk. oeg. l. bildl.; särsk. (numera föga br.) dels om ngt (vara, litterär produkt l. dyl.) som icke är fullgott l. av fullgod l. (alltigenom) gedigen kvalitet, skräp, dels om uppkomlingar vilkas inre kvalifikationer icke svara till den yttre pompan. Shoddy (dvs.) .. dålig vara af godt utseende; fig. folk, som kommit sig upp ur en tvetydig ställning; i allmnht. folk, hvars inre ej motsvarar den lysande ytan, guldsmidt pack. Dalin 707 (1871). I Ernst Ahlgrens postuma novellsamling ”finnas vid sidan av en övervägande del schoddy tvenne verkligen majestätiska historier, storstilade, med ett djup som förtrollar”. OLevertin (1888) hos Söderhjelm Levertin 1: 249.
Ssgr (textil.): SCHODDY-ARISTOKRATI. [jfr eng. shoddy aristocracy] (†) aristokrati av (brackiga) uppkomlingar; jfr schoddy slutet. WoJ (1891).
-DYNA, r. l. f. (numera bl. mera tillf.) dyna stoppad med schoddy. BoupptVäxjö 1913.
-FABRIK. fabrik för tillverkning av schoddy. IllSv. 259 (1873).
-GARN. garn spunnet av schoddy (med inblandning av ofärgad ull). VaruhbTulltaxa 1: 292 (1931).
-KLÄDE. (numera bl. mera tillf.) kläde av schoddy. Klint (1906).
-MADRASS. (numera bl. mera tillf.) jfr -dyna. BoupptVäxjö 1880.
-MASKIN. (numera föga br.) rivmaskin för tillverkning av schoddy. PT 1904, nr 167 A, s. 4.
-RENSNING. (numera bl. mera tillf.) rensning av yllelump o. d. varav schoddy beredes. LifförsBolSv. 69 (1892).
-TYG. (numera bl. mera tillf.) jfr -kläde. Steffen BrittStröft. 381 (1895).
-ULL. [jfr eng. shoddy wool] (numera föga br.) schoddy. TTekn. 1860, 2: 274. SFS 1908, nr 38, s. 72.

 

Spalt S 1415 band 24, 1965

Webbansvarig